Matica slovenská v Rijeke si pripomína 25 rokov, Slováci v Chorvátsku slávia

V spolkovom krajanskom živote je štvrťstoročnica solídne jubileum. Pretože 25 rokov organizovanej činnosti na prospech kultivovania národného povedomia a utužovania kultúrnych hodnôt v krajanskom prostredí už možno prirovnať k vedomému a plnohodnotnému úsiliu  jednej generácie snažiacej sa o zotrvanie v slovenskosti za hranicami materskej domoviny. Tieto a im podobné aktivity zdobia aj Slovákov v chorvátskej Rijeke, ktorí si združení v Matici slovenskej v utorok 3. decembra 2019 pripomenú viacerými podujatiami v jednom slávnostnom dni 25. jubileum vzniku ich organizácie.

Pri príležitosti osláv v Rijeke sa uskutočnia počas dňa dve interesantné výstavy, pričom  okrúhla pripomienka vyvrcholí vo večerných hodinách slávnostnou akadémiou s kultúrnym programom, v ktorom vystúpia ochotníci MS Rijeka a ich hostia.

Ako informuje Zväz Slovákov v Chorvátsku na svojej webovej stránke, Matica slovenská Rijeka bola založená 3. decembra 1994 z iniciatívy Evy Dobrotovej. Okrem pestovania slovenskej kultúry, zachovania identity, jazyka a zvykov, Matica slovenská v Rijeke – podľa informácie jej predsedníčky Miroslavy Gržinićovej – iniciuje aj kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou.

MS v Rijeke organizuje odborné prednášky, výstavy, promócie kníh, pripomína si štátne sviatky a výročia slovenských velikánov. Tradične už od roku 2000 organizuje Dni slovenskej kultúry, na ktorých prezentuje Slovensko prostredníctvom slovenských umelcov a remeselníkov, ale aj gastronomickej ponuky slovenských jedál a výrobkov či rôznymi propagačnými materiálmi o Slovensku.  MS Rijeka bola aj organizátorom významných zväzových prehliadok v rokoch  2001 – Detská folklórna prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, 2003 a 2014 – Dospelá prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, ako aj v rokoch 2005 a 2016 – Festival slovenskej piesne a hudby „Keď sa ruža rozvíjala“.

Folklórna a spevácka skupina „Slovenka“ predstavuje Maticu slovenskú z Rijeky na prehliadkach Zväzu Slovákov, ako aj mestských a krajských prehliadkach. Skupinu niekedy sprevádza tamburášska skupina „Zametski Koren“. So svojim programom sa predstavili na viacerých festivaloch na Slovensku, ale aj v Taliansku, Francúzku, Maďarsku, Srbsku, Českej republike a inde.  Najdlhšiu – už 15-ročnú spoluprácu, má súbor Slovenka s FS Bystričan, ale aj druhými spolkami na Slovensku, ako sú napr. Košovan a Oravan. V roku 2014 sa Matica slovenská z Rijeky zúčastnila na Krajanskom dvore v Detve, ktorý organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Matica slovenská v Rijeke organizuje a zúčastňuje sa na šachových turnajoch, seminároch a rôznych tematických konferenciách. Jej členovia si pripomínajú vysťahovaných Slovákov vkladaním venca do mora, odhalili aj pamätnú tabuľu Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému vo Volosku. Matica vydala aj dve zbierky básní, zbierku Babkine recepty a pomohla pri vydaní knihy Drotárova cesta. Pri príležitosti 20. výročia MS Rijeka vydala monografiu Slováci v Primorsko-goranskej župe a 20. výročie MS Rijeka.

ZDROJ: web Zväzu Slovákov v Chorvátsku