Meduričania na návšteve Slovenska

Matica slovenská Medurič je organizátorom osláv 15. výročia od prvej návštevy
obyvateľov Meduriča v Trstenej a okolitých obcí regiónu Orava na Slovensku. Je to oblasť, z ktorej sa do nášho regiónu – do Slavónie pred viac ako sto rokmi prisťahovalo najviac Slovákov, a to najmä z obcí Lokca, Vasiľov, Liesek, Čimhová a Trstená. Prvé stretnutie sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku v Trstenej na Slovensku v roku 1995 a nasledujúci rok zase v Meduriči v Chorvátsku. Keď sme si založili v Meduriči Maticu slovenskú, začali sme spoluprácu v oblasti kultúry, učili sme sa slovenské piesne, tance, zakúpili sme si goralské kroje, hudobné nástroje a postupne sme aj vystupovali na Slovensku v obciach hornej Oravy, ako Trstená, Oravice, Liesek, Lokca, Vasiľov, Vitanová a Čimhová. U nás v Meduriči zase vystupovali folklórne súbory z Oravy, napr. Kubinčan a Orava z Dolného Kubína, Oravansenior Nižná.
Od 17. 8. do 22. 8. 2010 organizujeme návš tevu Slovenska, ktorá sa začne prehliadkou
Bratislavy a bude pokračovať v okolí Trstenej so sprievodným programom k 15. výročiu
návštevy Oravy a vzájomnej spolupráci.
Josip Jozefčik, predseda Matice slovenskej Medurič