Medzi krajanmi v západnej Európe: Ján Varšo v interview RSI RTVS

Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko. Desiatky stretnutí so Slovákmi žijúcimi v Mníchove, Frankfurte, Zürichu, Paríži, Bruseli, Haagu, ale aj v Luxemburgu. Spolu precestovaných 3800 kilometrov. Aj tak by sa dala v stručnosti charakterizovať 11-dňová pracovná cesta predsedu ÚSŽZ Jána Varša v krajinách západnej Európy.  Uskutočnila sa v úzkej spolupráci so zastupiteľskými úradmi SR v jednotlivých krajinách.

 

Po návšteve krajanov v Kanade a USA v decembri 2015 a pracovnej ceste za Slovákmi v Srbsku  vo februári tohto roku to bola ďalšia cesta predsedu úradu za krajanmi v slovenskom svete s cieľom podrobne sa oboznámiť s reálnym stavom a najbližšími perspektívami krajanských komunít v relevantných štátoch. S niektorými čerstvými dojmami a poznatkami z pracovnej návštevy Slovákov v západnej Európe sa podelil Ján Varšo v 15-minútovom rozhovore s Ingrid Slaninkovou, redaktorkou Radia Slovakia International RTVS.

 

Stiahnuť audio súbor

 

Na ceste za krajanmi sa vďaka dobrej spolupráci ÚSŽZ s verejnoprávnym Rozhlasom a televíziou Slovenska zúčastnil aj zástupca Krajanskej redakcie Radio Slovakia International RTVS. A tak vám aj ďalšie rozhovory a reportážne postrehy Ingrid Slaninkovej zo stretnutí so zaujímavými osobnosťami pôsobiacimi v krajanských organizáciách či Slovákmi pracujúcimi v medzinárodných inštitúciách prinesieme postupne aj na webovej stránke ÚSŽZ v sekcii Krajania v médiách.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo sa počas pracovnej návštevy krajanov v štátoch západnej Európy stretol v Paríži s folkloristom Danielom Compagnonom, umeleckým šéfom FS Nádeje, ktorý sa v tomto roku predstaví v júli v programe Krajanskej nedele na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.