Medzirezortná koordinačná porada o Slovákoch v Poľsku

19. marca sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky konala medzirezortná koordinačná porada, ktorá bola zameraná na postavenie, súčasnú situáciu, potreby a rozvoj krajanského spoločenstva Slovákov žijúcich v Poľsku. Ich komunitu na tomto zasadnutí zastupovali: generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, jeho podpredsedovia Dominik Surma a František Harkabuz, ako aj redaktor krajanského časopisu Život Marian Smondek. Prítomný bol veľvyslanec SR v Poľsku František Ružička a generálny konzul Slovenskej republiky v Poľsku Ivan Horský. Na porade, ktorú viedla predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová, sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva kultúry SR, Ústavu pamäti národa, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a primátor mesta Trstená Jozef Ďubjak.

Na porade dominovali témy týkajúce sa medzinárodných bilaterálnych dohôd, zmlúv a programov, slovenského školstva a náboženského života našich krajanov v Poľsku, výstavby Domu slovenskej kultúry v Jablonke, Múzea slovenskej ľudovej kultúry na Hornej Orave a Hornom Spiši, ale aj závažná téma glorifikácie Józefa Kuraśa Ognia.

"Sample
 
"Sample