Medzirezortná porada k projektu „Spomienka na Martina Jonáša“

Dňa 23. júna 2011 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa uskutočnila medzirezortná pracovná porada k projektu „Spomienka na Martina Jonáša“ na ktorý vláda SR vyčlenila zo svojej rezervy 223 707,- €. Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany a využitia osobnej pozostalosti významného insitného maliara slovenského pôvodu, ktorý žil a tvoril v Srbsku v Kovačici.

"DSC07086"

Zástupcovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva kultúry SR a Ministerstva financií SR odporúčali navrhnúť zmenu príslušného uznesenia vlády tak, aby mohli byť vyčlenené prostriedky použité aj v roku 2012. Pozostalosť by po zakúpení slovenskou stranou mohla nadobudnúť charakter osobitného fondu spoločného srbsko – slovenského kultúrneho dedičstva a ako výraz dobrých a dlhodobých vzájomných priateľských vzťahov, by sa mohla stať predmetom daru Slovenskej republiky. Ako alternatívne riešenie je možné uvažovať o dotácii na komplexne vypracovaný projekt, ktorý ale zatiaľ nejestvuje.

"DSC07090"

Pohľad na účastníkov pracovnej porady k projektu „Spomienka na Martina Jonáša“.