Memoáre arcibiskupa Dominika Hrušovského predstaví Vydavateľstvo Postscriptum v Bratislave

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska a Vydavateľstvo Postscriptum zorganizovali uvedenie memoárov arcibiskupa Dominika Hrušovského s názvom Roztratených zhromažďovať: rozprávanie o mojom živote. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v stredu 13. marca 2019 v Zichyho paláci v Bratislave, sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kniha Roztratených zhromažďovať: rozprávanie o mojom živote  má 533 strán a vyšla vo vydavateľstve Postscriptum ako 49. zväzok edície Libri Historiae Slovaciae.  Arcibiskup Dominik Hrušovský (1926- 2016), člen Slovenského ústavu, patrí medzi špičkové osobnosti moderného slovenského katolicizmu. Na jeho jedinečnom živote sa odrážajú osudy slovenského národa i celého Slovenska v druhej polovici 20. storočia a na prahu tretieho milénia.

V knihe spomienok môžeme sledovať jeho životný príbeh, ktorý sa začal odvíjať na južnom Slovensku v nebohatej roľníckej rodine. Po skončení druhej svetovej vojny, už v atmosfére rodiacej sa ľudovej demokracie, začína študovať na Teologickej fakulte v Bratislave. Brilantného bohoslovca jeho biskup vysiela na ďalšie štúdiá do Ríma. Po ich zavŕšení a kňazskej vysviacke sa však už do vlasti vrátiť nemôže: pre novoetablovaný komunistický režim je katolícky kňaz persona non grata. Najprv pôsobí v pastorácii v Taliansku a stáva sa profesorom filozofie v regionálnom seminári vo Viterbe. Neskôr odchádza na Slovenskú katolícku misiu do Paríža až napokon zakotví v Ríme.

V Ríme pôsobí v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda, ktorý v roku 1963 vo Večnom meste vybudovali slovenskí emigranti a exulanti s cieľom pomáhať Slovákom na zotročenom Slovensku udržiavať kresťanskú vieru, pomáhať Katolíckej cirkvi a udržiavať v Slovákoch túžbu po slobode, demokracii a štátnej nezávislosti Slovenska.

Z redaktora časopisu Hlasy z Ríma a spolupracovníka Vatikánskeho rozhlasu sa postupne stal druhým rektorom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, zodpovedným za pastoračnú starostlivosť o Slovákov v zahraničí, a napokon v roku 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za biskupa pre slovenských katolíkov žijúcich mimo územia Slovenska. Po páde komunistických totalitných režimov v strednej a východnej Európe sa stal pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a kariéru zavŕšil v rokoch 1996 až 2001 ako pápežský nuncius v Minsku, hlavnom meste Bieloruskej republiky.

Memoáre obsahujú 91 kapitol. Ich dokumentárnu hodnotu dopĺňajú rozlúčkové príhovory na arcibiskupovom pohrebe v jeho rodisku, biografické poznámky vybraných osobností spomínaných v texte, menný register, cudzojazyčné súhrny (v taliančine, francúzštine, nemčine, ruštine a angličtine) a obsiahla fotodokumentačná príloha.

PROGRAM prezentácie memoárov D. Hrušovského vo fotogalérii.