Memoriál Juraja Migaša v Mlynkoch: VIII. Spoločný výstup na vrchol Pilíša

Slovenská samospráva v Mlynkoch v Maďarsku usporiada v nedeľu 8. mája 2016 výstup na vrchol Pilíša. V poradí už VIII. Spoločný výstup na vrchol Pilíša – tradičnú pešiu túru Pilíšanov, ktorá v sebe nesie aj významný spoločensko-kultúrny prvok pod názvom „SPOLOČNÝMI CHODNÍKMI V ZNAMENÍ PREHLBOVANIA PRIATEĽSTVA“, na ktorú Slováci v Mlynkoch srdečne pozývajú všetkých záujemcov a hostí aj zo Slovenska, spája dva nosné motívy podujatia. Cieľom zážitkového turistického výstupu je jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. Navyše, v tomto roku nadobudne podujatie aj neobyčajný spomienkový a ľudský rozmer – pripomienku vlani zosnulého slovenského diplomata JE Juraja Migaša, ktorý sa počas svojho pôsobenia na poste veľvyslanca SR v Budapešti významne zaslúžil o zveľaďovanie slovenskosti a revitalizáciu slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Na podujatí v Mlynkoch sa zúčastní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Organizátori zo Slovenskej samosprávy v Mlynkoch sa rozhodli usporadúvať túru každoročne na pamiatku jej hlavného iniciátora, oduševneného predstaviteľa Slovenska a slovenskosti, večného optimistu a veľkého priateľa Pilíšanov, vynikajúceho diplomata – veľvyslanca Juraja Migaša (1957-2015). Peší pochod preto od tohto roku bude niesť názov Memoriál Juraja Migaša. V poradí ôsma spoločná pešia túra na vrchol Pilíša opäť poskytne vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi našimi národmi a národnosťami.

Túra sa uskutoční 8. mája 2016 (v nedeľu).

Program:

 8.00 –  Slovenská omša v kostole v Mlynkoch.

 9.00 – Stretnutie účastníkov v Stredisku pilíšskych Slovákov

             Odhalenie pamätnej tabule Juraja Migaša

             spojené s krátkym kultúrnym programom

             Pochod na Pilíš sa pohne o 10.00 h

12.00 – Stretnutie účastníkov na vrchole Pilíša spojené s piknikom.

             Jedlo a občerstvenie si zabezpečia účastníci túry.

Naši predkovia dlhé stáročia žili v osadách pod vrchom Pilíš, ktorý sa pôvodne nazýval Pleš a ktorý je najvýraznejším symbolom tu žijúcich Slovákov. Určujúcim prvkom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádzali v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz na krátky čas prerušili práve na vrchole Pilíša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoločnom ohni využili nielen na opekanie slaniny, ale aj na kus reči, na upevňovanie priateľstva.

 

FOTO: IMRICH FUHL

 

POZVÁNKA

 

ČÍTAJTE AJ:

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1284-memorial-juraja-migaa-vstup-na-vrchol-pilia

https://www.facebook.com/oslovma/posts/905150016250642