Michael Novak, americký filozof so slovenskými koreňmi, zomrel vo veku 83 rokov

Vo veku 83 rokov zomrel v piatok 17. februára 2017 americký filozof, diplomat a teológ so slovenskými koreňmi Michael Novak, ktorý je pokladaný za jedného z najvplyvnejších náboženských mysliteľov 20. storočia. Informáciu o úmrtí významného dejateľa a mysliteľa v USA, ktorý bol potomkom Slovákov vysťahovavších sa na severoamerický kontinent počas tzv. "chlebovej emigrácii" na prelome 19. a 20. storočia, priniesla agentúra SITA.

Michael Novak sa narodil 9. septembra 1933 v Johnstowne v Pensylvánii ako najstaršie z piatich detí v rodine potomkov slovenských prisťahovalcov zo Spiša. Michael Novak pôsobil a prednášal na viacerých prestížnych univerzitách. Zastával významné diplomatické funkcie v medzinárodných inštitúciách. Jeho kniha Duch demokratického kapitalizmu bola v roku 1984 tajne publikovaná v Poľsku a mnohí odborníci ju dodnes považujú za jedno z diel, ktoré zmenili svet. Za vedeckú a publikačnú činnosť získal viacero vyznamenaní vrátane prestížnej Templetonovej ceny, ktorú mu udelili v roku 1994.

Michael Novak bol hlavným predstaviteľom myšlienky demokratického kapitalizmu. Pracoval ako poradca prezidentov USA Geralda Forda a Jamesa Cartera. V rokoch 1981-1982 bol vedúcim delegácie USA v komisii OSN pre ľudské práva v Ženeve so štatútom veľvyslanca. V marci 1986 viedol americkú delegáciu na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Je autorom približne 25 publikácií v oblasti filozofie a etiky kapitalizmu. Vo svojich dielach sa priekopníckym spôsobom venoval otázkam demokracie a jej vzťahu k ekonomike, etike, viere a cirkvi.

V roku 1996 dostal Michael Novak najvyššie slovenské vyznamenanie udeľované cudzincom – Rad Bieleho dvojkríža II. triedy a vo februári 1997 mu na Ekonomickej univerzite v Bratislave udelili čestný doktorát.

 

Česť jeho pamiatke!