Michal Spevák novým členom zboru poradcov

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák vymenoval Michala Speváka, krajana žijúceho a pôsobiaceho v Čiernej Hore, za nového člena zboru poradcov. Michal Spevák je zakladateľ slovenskej komunitnej organizácie v Čiernej Hore  Čiernohorsko- slovenské priateľstvo (ČSP) v roku 2007. ČSP je známe svojou činnosťou v oblasti zachovávania slovenskej kultúry a jazykovej a kultúrnej identity. Významnou mierou sa podieľa na zachovávaní národnej identity Slovákov žijúcich v Čiernej Hore.

Jeho aktivity v zbore poradcov budú nasmerované predovšetkým na problematiku štátneho občianstva a osvedčení Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
Michalove korene pochádzajú z mestečka Málinec, okres Poltár, Banskobystrický kraj odkiaľ sa v roku 1745 jeho predkovia sa presťahovali na Dolnú zem.
 
Michal Spevák skončil základnú školu (1989) a Gymnázium Jána Kollára (1993) v Báčskom Petrovci. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor žurnalistika (1993-1997). Na Fakulte politických vied Univerzity Čierna Hora s výnimočným úspechom obhájil záverečnú prácu na postgraduálnom štúdiu, smer Public relations (2007-2011) a získal titul M.Sci. (Master of Science).
 
Ako novinár na voľnej nohe prispieva do rôznych periodík:
Na Slovensku: Pravda, Domino efekt, v Srbsku:  Hlas ľudu, Danas, Dnevnik, Sandžak revija
V Čiernej Hore:  Pobjeda, Monitor, CG Ekonomist.
 
Publikácie:
Bulletin Slovenské národné slávnosti (1996),
Svedectvá (1997),
Obnovenie Matice slovenskej v Juhoslávii (2000),
Obnovenie Matice slovenskej v Juhoslávii, druhé vydanie (2003),
Sprievodca aukčnou privatizáciou v Srbsku (2003),
Zlé časy (2006),
Job shadow day (2007),
Slováci v Čiernej Hore – Kto sme čo sme a kam ideme (2008),
Spievajme spolu (2008),
Poď so mnou farbiť (2009),
Prvé tri (k)roky (2010).
 
Je nezávislým politickým expertom na krajiny západného Balkánu, člen expertnej skupiny civilného sektoru REKOM, ktorá je zameraná na medzi etnický dialóg.

Michal Spevák je ďalej aj členom skupiny expertov na zodpovedné podnikanie (Corporate Social Responsibility) v Čiernej Hore, udržateľnú spotrebu a produkciu (Sustainble Consuption and Production), Green jobs a Clean production.