Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, sa za okrúhlym stolom v Bratislave stretol s veľvyslancami SR vo Švajčiarsku v rámci ich striedania na ZÚ v Berne

Téme výmeny veľvyslancov Slovenskej republiky v Švajčiarskej konfederácii na Zastupiteľskom úrade SR v Berne bolo venované stretnutie za okrúhlym stolom v piatok 17. júla 2020 na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v Bratislave. Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa na rokovaní zúčastnil, sa pri tejto príležitosti oboznámil s kľúčovými otázkami, problémami a výzvami, ktorými žijú naši krajania vo Švajčiarsku.

S doterajšou veľvyslankyňou JE Andreou Elschekovou Matisovou prehodnotil predseda ÚSŽZ možnosti vytvorenia podmienok potenciálneho rozvoja krajanskej komunity, ktorá, vyrovnávajúc sa aj s generačným problémom, musí čeliť o. i. aj tomu, že po 50-ročnej činnosti ukončila koncom roku 2019 svoju činnosť v mnohých oblastiach (spoločensko-kultúrnej, vzdelávacej, mediálnej, ale aj vlastenecko-duchovnej) pre život našich krajanov významovo aj obsahovo kľúčová organizácia – Združenie Slovákov vo Švajčiarsku.

V tejto súvislosti vyjadril M. J. Pilip presvedčenie, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí napriek vzniknutej situácii bude aj naďalej podporovať početnú krajanskú komunitu (vo Švajčiarsku žije v súčasnosti okolo 25-tisíc Slovákov už v niekoľkých generáciách, pričom v rámci pracovnej migrácie v ostatných rokoch pribúdajú najmä mladí krajania), keďže ide o krajinu, v ktorej máme ambíciu napomáhať slovenskej komunite najmä v oblasti vzdelávania v slovenskom jazyku, zároveň ju i naďalej podporovať v rozvíjaní autentickej slovenskej kultúry vrátane  tradičnej folkloristiky (FS Kolečko), ktorá sa roky teší  pozitívnemu  ohlasu  v ich domovskom štáte.

S  JE Alexandrom Micovčinom, nastupujúcim veľvyslancom SR vo Švajčiarsku, sa predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v neformálnom rozhovore dohodol na výmene informácií  o poznatkoch zo života slovenskej komunity v kľúčových mestách, v ktorých žijú (Zürich, Bern, Aarau, Winterthur, Sankt Gallen, Fribourg, Luzern, Olten, Bazilej, Montreux, Ženeva, Lugano), aby táto spolupráca a komunikačná súčinnosť bola na prospech pomoci našim krajanom žijúcim vo Švajčiarsku.

 

Na titulnej fotografii:

Po pracovnom stretnutí za okrúhlym stolom na pôde MZVaEZ SR v Bratislave (zľava): Alexander Micovčin, Andrea Elscheková Matisová a Milan Ján Pilip.