Milan Ján Pilip v debate na portáli STORYTELLER, podnetnej platforme publicistky Vladimíry Dorčovej Valtnerovej, Slovenky v Srbsku

Internetový portál STORYTELLER, prostredníctvom ktorého prezentuje Vladimíra Dorčová Valtnerová aj mnohé nekonvenčné spoločensko-politické a kultúrno-sociologické témy vrátane života slovenskej národnostnej menšiny v srbskej Vojvodine, patrí k najpozoruhodnejším počinom Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti médií v ostatných rokoch. A tak aj nielen z tohto aspektu dávame do pozornosti informačne pestrý i názorovo nasýtený dialóg, v ktorom sa v piatok 9. októbra 2020 Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, v priamom internetovom vysielaní na platforme SORYTELLER s ďalšími divákmi, najmä našimi krajanmi vo svete, podelil so svojimi myšlienkami, pohnútkami a víziami v oblasti aktivít Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v aktuálnom čase ovplyvnenom pandémiou COVID-19.

M. J. Pilip  v debate s V. Dorčovou Valtnerovou o. i. hovoril o tvorbe Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcom v zahraničí na roky 2021-2025, o novej výzve na predkladanie žiadostí o dotácie 2021, ale aj o ankete, ktorú ÚSŽZ chystá v kontexte novej Koncepcie, aby ňou oslovil našich krajanov vo svete.

 

SLEDUJTE DIALÓG NA PORTÁLI STORYTELLER

https://www.facebook.com/storyteller.maglic/videos/814446559385108

 

VIAC O PROJEKTE STORYTELLER ČÍTAJTE

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/3017/storyteller—projekt-vladimiry-dorcovej-valtnerovej-slovenky-zo-srbska-a-skusenej-novinarky-posobi-ako-sviezi-tvorivy-objav-v-obcianskej-zurnalistike

 

11. 10. 2020