Milan Ján Pilip v interview pre krajanov v Pittsburghu

Slováci a ich potomkovia – krajania v americkom Pittsburghu, ktorí nedávno organizovali aj úspešný virtuálny Festival slovenského dedičstva, o ktorom sme podrobne informovali na webovom sídle ÚSŽZ, ako aj na sociálnej sieti Facebook (https://www.uszz.sk/sk/krajania-v-pittsburghu-ocarili-festivalom-slovenskeho-dedicstva ), sa živo zaujímajú o dianie nielen v kontexte krajanského sveta a aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj kreovaním podmienok vytvárajúcich dôstojné a podnetné podmienky pre ďalší rozvoj týchto komunít.

Jedna zo skupín na sociálnej sieti – Slovak Living Abroad Certificate & Slovak Citizenship – prejavila tento svoj konkrétny interes v interview s Milanom Jánom Pilipom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pán  Jeffrey Micher a pani Božena Ondova Hilko dávajú tento rozhovor (v dĺžke 20:43 min.) do pozornosti na:

Slovaks Living Abroad Interview

 

SLEDUJTE AJ ZÁZNAM Z FESTIVALU

SLOVENSKÉHO DEDIČSTVA V PITTSBURGHU

https://www.youtube.com/watch?v=VM7HBd1-18g&fbclid=IwAR0yUjH7lslESgBkC42pw18Fb_tOpRs6uUcPSsMiEBTcYYg1lQ7jYS4k1FM

 

Uverejnené: 9. 11. 2020