Milan Ján Pilip v Rádiožurnále RTVS načrtol komunikáciu s krajanmi pri tvorbe novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2025

Priame zainteresovanie krajanov a ich námetové, myšlienkové a obsahové zapojenie sa do procesu tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025 očakáva v najbližšom období Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Už od augusta 2020 sa začne pravidelne schádzať pracovná skupina, ktorá sformuluje spomínaný koncepčný fundament – kompas, ktorý v zásadnej miere určí vzťahy a vzájomnú komunikáciu Slovenskej republiky s našimi krajanmi v ďalšom päťročnom období na prospech utužovania ich národného povedomia, jazykovej i kultúrnej identity a teda zveľaďovania slovenskosti v jej rozmanitých  prejavoch v prostrediach našich národnostných menšín a krajanských komunít v slovenskej diaspóre na celom svete.

Anna Lačoková, redaktorka Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu RTVS (relácia sa vysielala na poludnie vo štvrtok 30. júla 2020) si k danej téme pozvala pred mikrofón nielen predsedu ÚSŽZ Milana Jána Pilipa, ale k problematike nových impulzov a motivácií krajanského sveta do najbližšej budúcnosti sa postupne vyjadrili aj Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Mária Pacherová, riaditeľka Vzdelávacieho centra pre deti krajanov v Dubline, ako aj Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

PRÍSPEVOK ODVYSIELANÝ V RÁDIOŽURNÁLE RTVS

POČÚVAJTE Z ARCHÍVU OD 7:54 DO 10:22 MINÚTY

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123