Milan Vetrák – nový predseda ÚSŽZ

Novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Do tejto funkcie ho od štvrtka 10. februára na päť rokov vymenovala vláda.

Milan Vetrák sa podieľal na zriadení Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov a Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Spolupracoval aj pri tvorbe zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a rovnako je autorom článkov o právnom postavení krajanov v zahraničí.