Milan Vetrák prijal laureátov XIX. ročníka literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – žiakov a pedagógov škôl z prostredia krajanských komunít

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) prijal jeho predseda Milan Vetrák v utorok 7. júna 2011 skupinu ocenených žiakov základných škôl a gymnázií – zahraničných účastníkov literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Deti krajanov zo Srbska a Maďarska spoločne s ich pedagógmi prijali pozvanie na úprimné stretnutie, počas ktorého sa vyznali nielen z emotívneho nadšenia z návštevy Slovenska, Bratislavy či dejiska vyhlasovania výsledkov súťaže – Nových Zámkov, ale sa rozvraveli aj o svojich detských snoch a túžbach či konkrétnych študentských plánoch. Niektoré deti krajanov by totiž radi spojili svoju blízku budúcnosť aj s možnosťami vysokoškolského štúdia v zahraničí vrátane Slovenska.

"debata

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák v neformálnej besede so žiakmi a pedagógmi z krajanských komunít Dolnej zeme – laureátmi XIX. ročníka literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Počas bezprostredného, takmer hodinového stretnutia, na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa jedného z vyhlasovateľov súťaže – Elena Kačalová, riaditeľka Odboru štátneho jazyka zo Sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR, M. Vetrák oboznámil žiakov a ich pedagógov s niektorými aspektmi činnosti, ktorými ÚSŽZ vytvára podmienky a podporuje vzdelávanie detí našich krajanov v slovenskom jazyku v zahraničí, čo priamo napomáha aj významnému upevňovaniu ich slovenského povedomia a vytváraniu ľudských väzieb k Slovensku ako vlasti ich predkov. V tomto kontexte vyjadril slová obdivu nad prácou pedagógov v rôznych mestách a obciach Dolnej zeme, s výsledkami a podmienkami ktorej sa mal možnosť bližšie zoznámiť počas svojej májovej pracovnej návštevy krajanských komunít v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. M. Vetrák využil prítomnosť ocenenej žiačky z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a vyjadril uznanie generáciám pedagógov a žiakov tejto historicky vôbec prvej slovenskej školy mimo územia Slovenska za materiálne i duchovné podmienky, aké vytvárajú pre kvalitu vyučovacieho procesu. Slovami chvály nešetril najmä pri spomienke na doslova unikátnu a na školské podmienky nevídanú zbierku preparovanej zveri a vtáctva v mimoriadne príťažlivo obsahovo i esteticky pôsobiacej výstavno-učebnej sieni v priestoroch gymnázia.

"beseda

Bezprostrednosť debaty zaujala jej účastníkov: zľava Jarmila Panteličová, učiteľka zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Daniela Marčoková, učiteľka zo ZŠ Ľudovíta Štúra z Kysáča a jej dcéra Anja Marčoková, žiačka 5. ročníka spomínanej ZŠ a jedna z ocenených laureátok súťaže.

"debata

Svojimi názormi na úroveň prác i perspektívy súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, sa podelila aj Elena Kačalová, riaditeľka Odboru štátneho jazyka zo Sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR (na snímke v strede), vpravo vedľa nej Vladislava Lovásová, učiteľka ZŠ Jána Kollára zo Selenče.

M. Vetrák sa zajímal o samotnú literárnu tvorbu žiakov a študentov, pričom ocenil prístup, akým vnímajú poslanie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Zdôraznil význam prebúdzania citu a lásky k vlasti ich predkov – Slovensku, ako aj k slovenčine, už od detstva. V rodinnom prostredí a postupne v škole sa v nich formuje úcta k základným hodnotám, ktoré všetkých Slovákov vo svete spájajú: láska k vlasti, rodnému jazyku a naše spoločné kultúrno-duchovné sebavedomie, vyvierajúce z hrdého pocitu vzájomnej spolupatričnosti a vlastenectva.

"sladkosti

Žiaci a študenti sa zbavili trémy najmä po tom, čo ich M. Vetrák osobne ponúkol aj sladkosťami.

V závere návštevy si žiaci a pedagógovia so záujmom pozreli priestory knižnice, ktorú od mája tohto roku sprístupnil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí širokej verejnosti. M. Vetrák vyjadril presvedčenie, že počas ďalších návštev Slovenska a Bratislavy si práve aj niektorí zo žiakov a študentov, ktorí ÚSŽZ so záujmom navštívili, nájdu motív, ktorý nasmeruje ich kroky aj k policiam so zaujímavými knižnými titulmi s krajanskou problematikou a literárno-umeleckými či dokumentárnymi posolstvami slovenských spisovateľov, tvoriacich v krajanskom prostredí v zahraničí.

"knižnica

Knižnicu, ktorá je od mája 2011 prístupná na ÚSŽZ širokej verejnosti, prezentovala hosťom odborná pracovníčka ÚSŽZ Iveta Baloghová.

"knižnica

Milan Vetrák priblížil žiakom a pedagógom perspektívy knižnice pri ÚSŽZ, hosťom venoval do daru publikácie našich krajanov, vychádzajúce v zahraničí s finančným prispením ÚSŽZ.


OCENENÉ PRÁCE ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV

Súťažné práce XIX. ročníka celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko posudzovalo 15 porotcov v štyroch kategóriách, pričom práve v 4. kategórii súťažili zahraniční účastníci – deti krajanov zo zahraničia. Túto kategóriu organizačne zabezpečovala Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za ktorý sa na slávnostnom vyhlásení súťaže v stredu 8. júna 2011 zúčastnila v Nových Zámkoch Božena Malíková z Teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru ÚSŽZ. Porota udelila v kategórii zahraničných účastníkov jednu Osobitnú cenu Matice slovenskej, 1 hlavnú cenu, 1 cenu poroty a 10 čestných uznaní, pričom do súťaže prišlo 124 prác z piatich štátov: z Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Srbska a Ukrajiny.

Osobitná cena Matice slovenskej: Maja Vargová, 3. ročník, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč, Srbsko

Hlavná cena: Kamila Kaliničová a Daniella Trikurová, 11. ročník, 21. ZŠ Užhorod, Ukrajina

Cena poroty: Marína Valentíková, 3. ročník, Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec, Srbsko

Čestné uznania v 4. kategórii: Veronika Budimská, 7. Ročník, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko, Natanael Bukran, 10. ročník, ZŠ Békešská Čaba, Maďarsko, Danijela Čániová, 8. ročník, ZŠ Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko, Tabita Sara Elijaš, 1. ročník, Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec, Srbsko, Anja Marčoková, 5. ročník, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč, Srbsko, Anna Havranová, 7. ročník, ZŠ Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko, Samuel Kraljik, 6. ročník, ZŠ Ivana Brnika Slováka, Jelisovec, Chorvátsko, Tatiana Krížová, 7. ročník, ZŠ Jána Kollára, Selenča, Srbsko, Bence Lešťan, 8. ročník, Slovenská ZŠ, Sarvaš, Maďarsko, Edina Zimová, ročník, Slovenská ZŠ, Sarvaš, Maďarsko

Osobitná cena poroty: Miroslav Míček, Gymnázium, Uherské Hradiště, Česká republika

Medzi ocenené školy sa zaradila aj ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko, medzi štyrmi ocenenými pedagógmi bola aj Jarmila Dolinajová, ZŠ Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko.

"beseda

O svojich ambicióznych študijných plánoch hovorili aj ocenení žiaci a študenti – Marína Valentíková, tretiačka z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci (na snímke celkom vľavo) získala v 4. kategórii – zahraniční účastníci Cenu poroty.

Z literárnych prác žiakov – Slovákov žijúcich v zahraničí uverejňujeme texty dvoch, ktoré boli ocenené Čestným uznaním.

„Slovenčina ako materinský jazyk bola pre mňa vždy niečím, s čím žijem spolu od momentu, keď som sa narodil. Vždy sa mi páčila melodickosť tohto jazyka, ako keby sme písali verš a v tom istom čase aj spievali. Keď hovoríme po slovensky, všetci sa staneme umelcami. Spoznáme cit, ktorý nám podáva len málo jazykov. Áno… slovenčina bola niečím, s čím som žil a žijem od môjho narodenia a vždy sa mi páčila, len som si to nikdy neuvedomil.“

Natanael Bukran, 10. ročník, ZŠ, Békešská Čaba, Maďarsko

„Koleso dejín nemôžeme otočiť. Musíme prijať skutočnosť, že naši predkovia prišli na Dolnú zem. Sme teda dolnozemskí Slováci. Ako malé dievčatko nemohla som pochopiť význam tohto slovného spojenia. Časom sa však vo mne stupňovala túžba spoznať vlastnú identitu. Práve knihám a básňam vďačím za to, že som porozumela tvrdým úderom osudu, ktorý mojich predkov prinútil opustiť ich vlasť, ich jedinečný a najvzácnejší domov, Slovensko.
Slovenčina, moja materčina, ľúbozvučná, kúzelná, vábivá. Je pútavé a vzrušujúce svedectvo, ktoré môjmu srdcu ponúka hlboko nazrieť do mojich koreňov. Keby som ju mala niekde zaradiť, určite by obsadila prvé miesto v rubrike Moje najmilšie. Som presvedčená, že každý, kto má rovnaký názor, oplýva a žiari krásou sebavedomého Slováka vyvierajúcou z presvedčenia, že slovenčina a Slovensko sú dva najpodstatnejšie klenoty ukryté v našom vnútri. Hlboko v mojom vnútri panuje údiv a veľká vďaka ľuďom, ktorí vynaložili všetko, aby náš materinský jazyk mal tú podobu, akú má.“

Danijela Čániová, 8. ročník, ZŠ Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko

"debata

Pedagógovia sú na svojich zverencov oprávnene hrdí – vrátane hosťujúcej učiteľky slovenčiny zo ZŠ v Békešskej Čabe Anny Petrovičovej (prvá sprava), vedľa ktorej sedí ocenený žiak spomínanej ZŠ Natanael Bukran.