Milana Jána Pilipa vymenovala vláda SR za nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa stal Mgr. Milan Ján Pilip. Vláda Slovenskej republiky ho do funkcie schválila dňom 16. júla 2020 na rokovaní jej 30. schôdze v stredu 15. júla 2020.

Mgr. Milan Ján Pilip (narodený 5. septembra 1980 v Bardejove) je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (1999-2004), odbory politológia a filozofia (Mgr.). Stredoškolské vzdelanie získal  na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove (1995-1999).

V minulosti pracoval v komisiách v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín. Od roku 2014 až doteraz pôsobil vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, v ktorom bol od mája 2019 podpredsedom. Od minulého roka tiež pracoval pre Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Od roku 2005 pracuje pre Ministerstvo obrany SR.

Od roku 2014 až po súčasné obdobie vykonáva funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Bardejove. Od roku 2012 pôsobí v Okrúhlom stole Rusínov Slovenska, v ktorom od roku 2019 zastáva funkciu tajomníka. Aktívne komunikuje v anglickom a poľskom jazyku, v mierne pokročilom stupni ovláda aj chorvátsky a srbský jazyk.

                                        X                                       X                                      X

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dočasne riadil podpredseda úradu Peter Prochácka po tom, ako Ján Varšo na základe vlastnej žiadosti požiadal ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka listom z 22. júna 2020 o uvoľnenie  z postu predsedu ÚSŽZ.

ÚSŽZ zabezpečuje v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a štátnu podporu krajanov. Koordinuje a zabezpečuje tiež v rámci informačného systému dokumentačnú činnosť o krajanských komunitách.

ZDROJ: uszz.sk, vlada.gov.sk