Minister zahraničných vecí SR prijal predsedníčku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

            22. mája 2009 v predpoludňajších hodinách prijal predsedníčku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmu Prívarovú minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Predsedníčka informovala ministra o práci a aktuálnych úlohách úradu, ktorý vedie. Podrobnejšie sa dotkla grantového systému, ktorý je prioritou pri zabezpečovaní štátnej podpory pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalších dôležitých aktivít, ako sú odborné a vzdelávacie kurzy, poznávacie tábory a ťažiskové kultúrne podujatia, napríklad každoročne pripravované Dni Slovákov žijúcich v zahraničí či Krajanská nedeľa v Detve. Vyzdvihla významnú platformu, ktorou je Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Vilma Prívarová súčasne požiadala ministra o podporu pri realizácii projektu blokového satelitného televízneho vysielania pre našich krajanov a na koordinačnú spoluprácu pri príprave novely zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. V ďalšej časti ocenila spoluprácu s MZV SR pri vydávaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a vysoko vyzdvihla spoluprácu ÚSŽZ so slovenskými zastupiteľskými úradmi v zahraničí.

            Minister Miroslav Lajčák ocenil aktivitu pri presadzovaní slovenského televízneho vysielania prostredníctvom satelitu a konštatoval, že práve týmto spôsobom sa môže medzi našimi krajanmi udržiavať živý, súčasný slovenský jazyk. Minister vysoko vyzdvihol prácu ÚSŽZ ako jedinej inštitúcie, ktorá sa systémovo venuje potrebám a požiadavkám Slovákov žijúcich v zahraničí. Ocenil tiež spoluprácu našich veľvyslanectiev pri zabezpečovaní grantov pre slovenské komunity v krajinách, kde pôsobia. Na záver vyjadril všestrannú podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri napĺňaní spoločných úloh a cieľov, ktoré môžu aj naďalej v obojstrannom dialógu prinášať nové impulzy v starostlivosti o našich krajanov.

"