Miriam Fletcherová, nová predsedníčka ZASV v Melbourne, v interview Rádia SBS3

O živote, úspechoch a aktivitách, radostiach i strastiach našich krajanov v Austrálii a na Novom Zélande informuje každý piatok náš žurnalistický kolega a krajan Andrej Bučko, vedúci slovenského vysielania Rádia SBS 3. V pravidelnej 60-minútovej relácii pre Slovákov v Austrálii a na Novom Zélande (premiéru má každý piatok o 15.00 h) a vďaka internetovým možnostiam prakticky pre všetkých našich krajanov na celom svete, odznie v programe aj inšpiratívny rozhovor s významným, príkladným a často úspešným krajanom.

Aktuálne v relácii pre našich krajanov odvysielanej v premiére v piatok 23. októbra Andrej dával do pozornosti 13-minútový rozhovor s Melbournčankou Miriam Fletcherovou, novozvolenou predsedníčkou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii.

Miriam Fletcherová, ako ju svojho času priblížil časopis ZASV Slovenské zvesti,  žije v Melbourne od roku 2006. Je kvalifikovanou právničkou na Slovensku a od roku 2012 aj v Austrálii. Miriam pracuje v štátnej správe štátu Viktórie, ako právnička v oblasti verejného práva. Od roku 2013 je Miriam aktívnou členku výboru ZASV a tiež výboru Filmového Festivalu českých a slovenských filmov.

 

INTERVIEW POČÚVAJTE NA PORTÁLI  RÁDIA SBS 3:

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak/sk/content/miriam-fletcherova-nova-predsednicka-zasv?language=sk