Miroslav Lajčák ocenil Jána Glózika, majstra kovačickej insity, striebornou plaketou za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, odovzdal v stredu 18. marca 2015 v Bratislave významnému maliarovi Jánovi Glózikovi, predstaviteľovi slávnej školy kovačickej insity v srbskej Vojvodine, striebornú plaketu za šírenie dobrého mena Slovenska a za prezentáciu vysokej kvality slovenskej kultúry v zahraničí. Slávnostný akt v zasadacej sále šéfa rezortu zahraničia, na ktorom sa zúčastnili veľvyslanci viacerých krajín na Slovensku, sprevádzalo v prítomnosti Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, očakávané odhalenie maliarovho veľkoobrazu s názvom 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktorý zdobí jednu miestnosť ministerstva.

„Som naozaj rád, že sa tu stretávame pri tejto výnimočnej príležitosti, ktorá má pre mňa aj osobitný citový rozmer, keďže som si z pôsobenia v Srbsku odniesol poznanie a lásku k Slovákom k Vojvodine, ktorí sú mostom, čo spája Slovensko so Srbskom. Zároveň som mal možnosť spoznať aj kovačických maliarov, medzi nimi aj pána Glózika, ktorý je v súčasnosti najvýznamnejší z nich,“ povedal vo svojom prívete za prítomnosti mnohých významných hostí Miroslav Lajčák. Samotného majstra Jána Glózika, ktorému ukrojila a zajedno aj pripravila práca na obraze celých 14 objavných a inšpiratívnych mesiacov umeleckého vkladu a vzrušujúcej tvorby, šéf rezortu zahraničia ubezpečil, že obrazu sa dostane v priestoroch ministerstva nepochybne náležitej pozornosti: „V tejto miestnosti, kde rokuje nielen vedenie ministerstva, ale kde sa uskutočňujú aj všetky oficiálne rokovania s našimi partnermi, môžem garantovať, že bude mať naozaj veľké obecenstvo a zaslúžený obdiv. Veď každému, kto tu zasadne za rokovací stôl, spočinie zrak na palete farieb s množstvom historických príbehov a posolstiev. Nech nám všetkým preto prináša toto dielo radosť, hrdosť na našu historickú minulosť, na slávu kovačických maliarov, ako aj na Slovákov vo Vojvodine a na naše vzťahy so Srbskom,“ uviedol v bezprostrednej atmosfére odhalenia mimoriadneho vnemového zážitku na veľkoplošnom plátne s rozmermi 480 x 250 cm minister Miroslav Lajčák.

Šéf rezortu zahraničia zároveň poďakoval Igorovi Furdíkovi, predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za myšlienku vytvoriť toto dielo, ktoré Ján Glózik venoval Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a ktoré, zhmotňujúc úprimný vzťah našich dolnozemských krajanov v srbskej Vojvodine k Slovensku, v scenériách znázornených príbehov je cenným svedectvom našej slávnej a podnetnej historickej minulosti pretavivšiu sa v našu hrdú slovenskosť. Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, sa vo svojom príhovore poďakoval Jánovi Glózikovi za veľkolepé dielo, ako aj za to, že vyslyšal výzvu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pre neho s už overeným umeleckým fortieľom sa uchopil mimoriadne náročnej témy: majstrovsky vdýchnuť dušu štetcu a ihravým farbám tak, aby tieto okrem umeleckého zážitku priniesli, uchovali a umocňovali v nás posolstvá predkov, stávajúcich sa pre nás nielen nevysychajúcim žriedlom hodnôt, ale aj zdrojom morálnych predsavzatí a národného sebavedomia.

Veľkoplošná olejomaľba s názvom 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda je vlastne sťaby cesta životom oboch vierozvestcov. Od narodenia v Solúne cez príchod k byzantskému cisárovi Michalovi III., poverenie misiou na slovanských územiach, prijatie u Rastislava, pôsobenie na Veľkej Morave, v Nitre a na Devíne. Autor zobrazil aj vznik písma pre Slovanov, preklad biblických kníh do hlaholiky, pobyt bratov v Blatnohrade u Koceľa, ich cestu do Ríma a prijatie pápežom Hadriánom II., uznanie staroslovienčiny za štvrtý liturgický jazyk popri latinčine, hebrejčine a gréčtine. Záverečná púť znázorňuje uväznenie Metoda v Bavorsku, smrť Cyrila – Konštantína v Ríme a ustanovenie Metoda za arcibiskupa na teritóriu Veľkej Moravy.

Samotný autor diela, majster Ján Glózik, ktorého v Bratislave na odhalení diela sprevádzala manželka Alžbeta, ako aj obe deti – dcéra Olinka s manželom a syn Ján, sa v poďakovaní, prezentujúc aj jeho význačnú črtu charakteru – pokoru a skromnosť, vyjadril, že sa cíti byť mimoriadne poctený, že práve jemu sa dostalo dôvery v jeho umelecké dispozície, a tak je hrdý, že mohol Slovensku, nosiace si neustále v srdci, ukrojiť a venovať úprimný kus zo svojho maliarskeho kumštu.

Pri príležitosti odhalenia veľkoplošného obrazu 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda vystavil Ján Glózik aj menšie diela so svojou typickou tematikou. Tou sú práce roľníkov vo vinohrade a na poli, dožinková oslava úrody či dedinčania relaxujúci pri muzike.

Na titulnej fotografii:

Miroslav Lajčák odovzdáva Jánovi Glózikovi striebornú plaketu za šírenie dobrého mena Slovenska a za prezentáciu vysokej kvality slovenskej kultúry v zahraničí. 

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy slávnostného odhalenia veľkoobrazu majstra Jána Glózika, významného predstaviteľa slávnej kovačickej insitnej maľby, s názvom 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda, v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

PRIPRAVUJEME ĎALŠIE SNÍMKY Z VERNISÁŽE,

KTORÉ UVEREJNÍME NA WEBE ÚSŽZ