Miroslav Lajčák uviedol Jána Varša do funkcie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, uviedol v utorok 22. septembra na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ)  v Bratislave do funkcie nového predsedu ÚSŽZ Jána Varša. JUDr. Ján Varšo, CSc., ktorý v ostatnom čase od roku 2011 do augusta 2015 pôsobil vo funkcii veľvyslanca SR v Srbskej republike v Belehrade, vystrieda vo vedení úradu 1. októbra doterajšieho predsedu Igora Furdíka. 

„Rád by som ocenil prácu Igora Furdíka, ktorý počas svojho vedenia tento úrad stabilizoval a sprofesionalizoval,“ povedal na adresu odchádzajúceho predsedu úradu minister Miroslav Lajčák. Zároveň okrem iných kľúčových aktivít ÚSŽZ pod vedením Igora Furdíka ocenil a akcentoval najmä jeho vklad pri zavedení nových programov na prezentáciu krajanov na Slovensku, jeho systematickú podporu pre krajanské aktivity v krajinách pôsobenia zahraničných Slovákov a spoluprácu na medzinárodných výmenných programoch. 

V súvislosti s uvedením Jána Varša do funkcie Miroslav Lajčák o. i. povedal: „Od nového predsedu očakávam – ja, ale aj naša krajanská komunita – pokračovanie v nastolenom trende vzťahu s krajanmi s vysokým stupňom dôvery a profesionality." Podľa slov šéfa slovenskej diplomacie pred novým predsedom ÚSŽZ stojí náročná úloha dokončiť Koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom na roky 2016 -2020 a s rovnakou kvalitou sa zhostiť prípravy novelizácie Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. 

Nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo je dlhoročný kariérny diplomat, ktorý pôsobil na vyslaniach v Bruseli, New Yorku, Nikózii a naposledy v Belehrade, pričom v rámci svojej diplomatickej činnosti prichádzal nepretržite do styku aj s krajanskými komunitami v mieste vyslania.

 

Foto: ÚSŽZ – ĽUDO POMICHAL