Mons. Jozef Haľko profesorom katolíckej teológie

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval v utorok  26. novembra 45 nových vysokoškolských profesorov.  K novo menovaným profesorom sa priradil aj J. E. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup,  predseda Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je Konferenciou biskupov Slovenska poverený starostlivosťou o zahraničných Slovákov.

V slávnostnom príhovore hlava štátu zdôraznila, že Slovensko nesmie rezignovať na vlastný rozvoj ani na rozvoj vysokého školstva a vedy. „Verím, že rapídne sa zvyšujúci počet docentov a profesorov slovenských vysokých škôl je a bude nielen súčasťou generačnej výmeny, ale aj procesu zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania, o ktorú nám predovšetkým ide," povedal I. Gašparovič.  Medzi 45 menovanými profesormi bol aj J. E. Mons. doc. ThDr. Jozef  Haľko, PhD., bratislavský pomocný biskup, ktorého prezident SR vymenoval za profesora v odbore katolícka teológia.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa aj v mene našich krajanov pripája ku gratulantom.