Mozaika príbehov alebo Mozaika okamihov

Výstava fotografií Eriky Fajnorovej pod názvom
MOZAIKA PRÍBEHOV alebo MOZAIKA OKAMIHOV
bola pripravená pre Dni slovenskej kultúry v Rijeke v septembri 2010.

Vernisáž: 2. september 2010
Matica slovenská Rijeka, Korzo 35, Chorvátsko

Je to mozaika okamihov – záberov z podujatí, na ktorých sa slovenská menšina v Chorvátsku hlási k Slovensku a jeho kultúre, k svojim koreňom a k tradícii predkov. Slováci sa do Chorvátska presídlili zo Slovenska alebo zo slovenských oblastí na Dolnej zemi pred mnohými desaťročiami. Usídlili sa v okolí Našíc, Osijeka, Iloku, ale zaujímavá a špecifická je aj prímorská oblasť okolia Rijeky.
Z pobrežia Jadranu už v minulých storočiach odchádzali do sveta lodnou dopravou monhí Slováci. Prístav Rijeka bol poslednou „štáciou“ – zastávkou na ceste za prácou, blahobytom, novým životom, snom o šťastí… Tu sa poslednýkrát podívali na európsky kontinent a s modlitbou na perách a slzou pod viečkom sa lúčili. Veď človek nikdy nevie, kam ho osud zaveje a či sa vráti…
Niektorí vysťahovalci sa rozhodli zostať v meste. Preto pre Slovákov v Chorvátsku je typický nielen dedinský, ale aj mestský folklór a tradície remeselníkov. …
Slovenská komunita v Rijeke je charakteristická nielen príslušnosťou k predkom, ktorí sa tu usadili v minulosti, ale i generačne mladou skupinou, ktorá sa do Rijeky prisťahovala v minulom storočí.
Mozaika okamihov, kde každá fotografia má svoj príbeh aj jeho pokračovanie, je zo stretnutí a podujatí, kde vystupovali Slováci z Chorvátskana: Detviansky folklórny festival v roku 2009, 2010; Detský folklórny festival v Dulovciach 2009, Korbáčikový festival v Jelisavci v roku 2008, Dni slovenskej kultúry v Rijeke v roku 2009, kde hosťovali folkloristi z Markovca Našického a FS Erdevík z Vojvodiny.

"Mozaika