MS v Markovci a SKUS Fraňa Strapača slávili jubileá

Zážitok, aký sa nevidí mimo územia našej vlasti len tak hocikedy. Ak je zžitý s ľudovou tvorbou a duchovno-emotívnym odkazom našich zvykov, motívov, hudby, piesne a tanca – a to všetko takpovediac v náručí slovenskosti, vytvárajúcej pocit zomknutosti v matično-folkloristickom súzvuku, potom všetky tieto a im podobné poryvy precítili účastníci i aktéri slávnosti v chorvátskom Markovci. Pretože práve v „predmestí“ Našíc, v Markovci Našički, súčasti jedného z ohnísk slovenskej národnostnej menšiny v Slavónii, sa konal uprostred mája spoločensko-kultúrny program v rámci osláv 20. výročia vzniku Matice slovenskej v Markovci a 40. výročia vzniku SKUS-u – Slovenského kultúrneho umeleckého súboru Fraňa Strapača, pôsobiaceho v Markovci.

Prehliadke folklórnych súborov, na ktorej sa zúčastnilo päť folklórnych súborov vrátane FS Drevár z Krásna nad Kysucou (slovenské družobné mesto Našíc a Markovca Našički), predchádzala vernisáž výstavy fotografií Dragana Siljanoského, ktorá mapuje bohatú činnosť i úspechy folklórneho súboru Fraňa Strapača. Na slávnostnej prehliadke vystúpení folklórnych súborov, ktorej dominoval SKUS Fraňo Strapač a FS Drevár z Krásna nad Kysucou, sa konal pôsobivý otvárací ceremoniál, počas ktorého prehovorili viacerí hostia osláv. Medzi nimi aj primátor mesta Našice Krešimir Žagar, ktorý vysoko ocenil aktivity slovenskej národnostnej menšiny najmä v oblasti kultúry, Nikola Mak, zástupca Rady pre národnostné menšiny v Chorvátskej republiky, Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou, Zdenka Čuhnil, bývala poslankyňa parlamentu Chorvátskej republiky pre národnostné menšiny, Branka Baksa, dramaturgička a členka FS Fraňa Strapača a ďalší.

Zástupca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Augustín Jozef Lang, riaditeľ teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru ÚSŽZ, vo svojom prívete jubilujúcej MS a SKUS-u Fraňa Strapača vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu folklóru a vôbec kultúry v jej rozmanitosti všetkých prejavov a žánrov pri revitalizácii slovenského spoločenského a kultúrneho života a akcentoval progres mladých organizácií MS a najmä vzdelávacích aktivít na ZŠ, ktoré napomáhajú rozvoju slovenskosti v slovenských obciach Slavónie. Tomu zodpovedá aj pomoc zo strany Slovenska, zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tejto súvislosti vyjadril A. J. Lang presvedčenie, že ÚSŽZ bude aj naďalej úzko spolupracovať pri rozvoji a upevňovaní  jazykovej, kultúrnej a duchovnej identity Slovákov v Chorvátskej republike.

Súčasťou slávnostného večera a prehliadky folklórnych súborov v markovskej Drevenici bolo aj ocenenie všetkých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a úspechy SKUS-u Fraňa Strapača, pričom A. J. Lang prevzal diplom za aktívnu pomoc Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí počas formovania súboru a jeho činnosti. ÚSŽZ sa finančnou podporou v rámci dotácií podieľal aj na uskutočnení tejto slávnosti v Markovci.

 

NA PODROBNEJŠIU REPORTÁŽ Z MARKOVCA S BOHATOU FOTOGALÉRIOU SI KLIKNITE NA:

www.slovenskezahranicie.sk