Na 18. medzinárodnom výtvarnom festivale Snina 2011 aj diela našich krajanov

Od nedele 25. septembra 2011 otvára svoje brány v poradí už 18. medzinárodný festival Snina 2011. V Galérii Andreja Smoláka Snina – Bratislava, ktorá je spoločne s mestom Snina a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) hlavným organizátorom prehliadky artefaktov výtvarného umenia, sa až do 9. októbra odvinú pred návštevníkmi maľby, grafiky, sochy a ďalšie techniky výtvarného kumštu, ktoré starostlivo vyberal festivalový výbor, čestným predsedom ktorého je akademický sochár Tibor Bartfay.

Mesto Snina počas dvoch nasledujúcich týždňov privíta umelcov z rôznych krajín sveta.  Napokon, samotný festival, nad ktorým v tomto roku prevzal záštitu minister kultúry SR Daniel Krajcer, prezentoval počas svojej existencie artefakty viac ako 400 výtvarníkov zo 42 štátov sveta. Prehliadku profilovali viacerí prestížni umelci, ktorí vytvorili tisícky obrazov, pričom mnohé z nich sa stali aj aktuálnou súčasťou  kultúry na Slovensku. V tomto roku zaznamenáva festival aj umelecký prínos tvorby maliarov – Slovákov žijúcich v zahraničí. Pozvanie na festivalovú prehliadku prijali dvaja umelci slovenského pôvodu zo susedného Poľska a Česka – Maria Wnęková z poľských Krempách a Dušan Mravec z Prahy.

Skutočnosť, že návštevníci Galérie Andreja Smoláka v Snine sa budú môcť zoznámiť aj s tvorbou našich krajanov, významne ovplyvnilo stretnutie Andreja Smoláka s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Vetrákom. „Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí hľadá spoľahlivých partnerov, s ktorými sa chce spoločne podieľať na organizovaní kultúrnych a prezentačných podujatí za účasti slovenských umelcov a tvorcov pôsobiacich v rozličných častiach sveta. Keď som sa podrobnejšie zoznámil s mnohorakými aktivitami Galérie Andreja Smoláka v Snine, prejavil som záujem o spoluprácu s jej zakladateľom a aktívnym umelcom,“ hovorí M. Vetrák o vstupe ÚSŽZ do projektu a vysvetľuje: „Medzinárodný výtvarný festival v Snine vnímam ako otvorené pozvanie do kraja na Slovensku, ktorý leží najvzdialenejšie od hlavného mesta. Ak sa organizátorovi doteraz podarilo práve sem pozvať umelcov zo štyroch desiatok štátov z celej Európy i iných kontinentov, treba o tom dať na známosť aj Slovákom vo svete. Beriem to ako našu vážnu povinnosť, lebo najmä zo severného a východného Slovenska odchádzali v niekoľkých masových vlnách za prácou až do zámoria a mnohí sa v zahraničí natrvalo usadili, založili si tam svoje rodiny, pričom ich potomkovia nestrácajú záujem o vlasť svojich predkov. Za úspešných spomeniem aspoň jedného, ktorého pôvod a tvorivé zameranie úzko súvisia s miestom a poslaním festivalu. Je ním svetoznámy umelec Andy Warhol, potomok rodičov pochádzajúcich z Mikovej, obce vzdialenej zo Sniny na hodinku cesty autom.“

V poradí 18. medzinárodný výtvarný festival Snina 2011 vyvrcholí v sobotu 8. októbra slávnostným galaprogramom v kinosále Domu kultúry v Snine na Námestí múz o 18. h. Súčasťou galaprogramu za účasti vystavujúcich umelcov bude hudobný koncert, ako aj happening na námestí pri fontáne.

Na stiahnutie:

Prezentačný katalóg 1.časť, 2. časť, 3. časť