Na 44. Palárikovej Rakovej žali úspechy aj členovia krajanského divadelného súboru Slovenské divadlo VHV Stará Pazova

Už štyridsaťštyri rokov sa na Kysuciach pravidelne stretávajú ochotnícki divadelníci a milovníci divadelného umenia zo Slovenska, aby sa vzájomne potešili zo svojej umeleckej aktivity, porovnali si výsledky svojej činnosti, porozprávali sa, poradili sa i oslávili vzácne chvíle, kedy sa môžu venovať kráse, ktorú poskytuje javisko a divadelná tvorba. Je to práve Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá prináša túto príležitosť. Podujatie sa spája s narodením nášho významného národného buditeľa, veľkého divadelného autora, kysuckého rodáka Jána Palárika, ktorý významnou mierou prispel do vienka slovenskej dramatickej tvorby.

Hlavnými organizátormi a garantmi 44. Palárikovej Rakovej (27. apríla – 1. mája 2011) boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Obec Raková a Mesto Čadca, jedným zo spoluorganizátorov bol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Centrom divadelného diania boli nielen javiská v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, ale ochotníkov privítali aj mestá Turzovka, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou a obce Stará Bystrica a Oščadnica. Festival v stručnosti faktov zahŕňa 11 divadelných súborov, 18 divadelných predstavení, 160 účinkujúcich, 4500 divákov, 6 sprievodných podujatí a výstav, množstvo hercov, režisérov, dramaturgov, scénografov, divadelných historikov a kritikov, predstaviteľov médií, vzácnych hostí z Kysúc, Slovenska i zahraničia. Organizátori vytvorili pre všetkých účinkujúcich a hostí prívetivé prostredie a kvalitné podmienky na prezentáciu divadelných hier. Publikum, či už z radov detí materských a základných škôl, študentov i dospelých, prichádzalo na predstavenia s očakávaním, nadšene prijímalo javiskové príbehy a účinkujúcich odmieňalo veľkým aplauzom.

Na Palárikovu Rakovú už roky prichádzajú aj krajanské divadelné súbory spoza hraníc. Tento ročník navštívili členovia Slovenského divadla VHV Stará Pazova, z Vojvodiny zo Srbska so zaujímavým divadelným predstavením KEĎ VEJÚ JARNÉ VÍCHRE od najvýznamnejšieho dolnozemského dramatika, pazovského rodáka Vladimíra Hurbana Vladimírova v režijnom podaní Miroslava Benku. Z tohto krásneho divadelného predstavenia sa tešilo mladé i dospelé publikum v Dome kultúry v Oščadnici a v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Naši krajania sú nielen víťazmi divadelného festivalu DIDA Pivnica 2010, s ktorým Kysucké kultúrne stredisko v Čadci podpísalo Memorandum o spolupráci, ale aj víťazmi v celom Srbsku. Víťaz 44. Palárikovej Rakovej 2011 sa recipročne zúčastní na divadelnom festivale DIDA Pivnica v roku 2012.

"Slovenské

V Oščadnici a Rakovej tlieskalo publikum hercom Slovenského divadla VHV Stará Pazova, ktorí sa prezentovali hrou Vladimíra Hurbana Vladimírova KEĎ VEJÚ JARNÉ VÍCHRE v réžii M. Benku. Súbor získal za svoje vystúpenia diplom a striebornú medialu Jána Palárika.

Do tohtoročnej prehliadky sa prihlásilo 15 divadelných súborov, z ktorých do súťažnej časti výberová porota vybrala 5 súborov. Súťažná časť sa konala v Dome kultúry v Čadci a Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Popri súťažných predstaveniach dramaturgiu festivalu tvorili aj pohostinné predstavenia ochotníckych a profesionálnych divadiel. Najmladším divákom v Čadci sa v rámci nesúťažného programu prehliadky predstavilo Bábkové divadlo zo Žiliny s inscenáciou hry Dušana Taragela Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Zaujímavosťou prvého dňa prehliadky bolo aj Pozvanie na Palárikovu Rakovú formou veselého sprievodu divadelníkov (členov DDS EVA) mestom Čadca. Dospelým divákom sa v rámci slávnostného večera po vyhlásení výsledkov 44. Palárikovej Rakovej pohostinne predstavilo Divadlo Jána Palárika z Trnavy s hrou Jána Palárika ZMIERENIE alebo DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH.

Jedinečné zážitky poskytli účastníkom prehliadky aj mnohé ďalšie sprievodné podujatia a výstavy, ktoré sa konali v Rakovej a v Čadci na pôde Domu kultúry a Kysuckej knižnice (výstava z Divadelného ústavu Bratislava Slovenský divadelný plagát, Dejiny Palárikovej Rakovej v tlači, Kysučan Ján Palárik, výstava výtvarných prác žiakov škôl Spoločného školského úradu v Rakovej Ja a divadlo, tematická výtvarná výstava žiakov ZŠ Rudina, ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto Divadlo očami detí a Divadelné fórum – rozborové semináre a diskusie o súťažných divadelných predstaveniach). Súčasťou osláv 44. narodenín festivalu bol tradičný pietny sprievod a kladenie vencov k Pamätníku Jána Palárika v obci Raková ako aj slávnostná sv. omša v Kostole Narodenia Panny Márie.
Riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková poďakovala ochotníkom za ich neutíchajúci záujem o divadlo a vyjadrila radosť z kvality jednotlivých predstavení: „Zaplnené sály, spokojnosť a priazeň divákov boli pre nás organizátorov nepochybne tou najväčšou odmenou. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o to, aby 44. ročník Palárikovej Rakovej prebiehal v príjemnej atmosfére a už teraz sa tešíme na jubilejný 45.ročník Palárikovej Rakovej.“

"Víťazi

Laureátom 44. Palárikovej Rakovej sa stal, zlatú medailu Jána Palárika a Cenu obce Raková získal Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno za inscenáciu hry Kataríny Mišíkovej ZABUDLA SOM. Alžbeta Vagadayová (sediaca v strede) získala za stvárnenie postavy starej mamy striebornú medailu za herecký výkon.

OCENENIA 44. PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ

Bronzovú medailu
Jána Palárika a Cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci si odnieslo Komorné štúdio DS Timrava v Lučenci za inscenáciu hry Kataríny Mišíkovej ZRADNÉ ILÚZIE.
Striebornú medailu Jána Palárika a Cenu Mesta Čadca získal Divadelný súbor Ivana Pišku Stupné za inscenáciu hry Ivana Holuba POHREB.
Laureátom prehliadky sa stal a získal zlatú medailu Jána Palárika a Cenu obce Raková Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno za inscenáciu hry Kataríny Mišíkovej ZABUDLA SOM.

Individuálne ceny a strieborné medaily za herecké výkony:

Alžbeta Vagadayová za stvárnenie postavy starej mamy v inscenácii hry Zabudla som
Karol Hruška za stvárnenie postáv cisára Karola VI. a podžupana Okoličániho v inscenácii hry Jánošík podľa…/?/
Mimoriadne ocenenie so striebornou medailou získalo Dubnické divadlo Dubnica nad Váhom za kolektívny vklad pri interpretácii klasického textu v divadelnej hre Ženský zákon.
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie na návrh poroty mladého diváka bola udelená Divadelnému súboru Jána Chalupku mesta Brezno za inscenáciu hry Kataríny Mišíkovej Zabudla som.
Diplomy a ďalšie ocenenia získal Divadelný súbor T. Vansovej Rimavská Píla, ktorý ponúkol divákom inscenáciu hry Ľubomíra Feldeka, Jaroslava Lacka Jánošík podľa…/?/ a ochotníci z Dubnice nad Váhom, ktorí sa predstavili s hrou J. G. Tajovského Ženský zákon.