Na 48. PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ: Týždeň zážitkov s divadelným kumštom

V tomto roku otvoril divadelný festival Palárikova Raková v Čadci a okolí svoje brány už po 48-krát. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok. Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru. Na jeho organizácii sa podieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, keďže každoročne sa v prehliadke prezentuje aj jeden krajanský divadelný ochotnícky súbor. Tentoraz privítali na Palárikovej Rakovej divadelníkov z vojvodinského Kysáča – reprezentanta Slovákov v Srbsku.

Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný slovenský dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Kysúc. 48. ročník Palárikovej Rakovej bol usporiadaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja.  Hlavnými organizátormi a garantmi divadelného festivalu boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková.

Symbol Palárikovej Rakovej – červené srdce s divadelnou maskou, ktorého autorom je akad. maliar Ondrej Zimka st., každoročne otvára svoju náruč širokej verejnosti vždy v posledný aprílový týždeň.  Na divadelných doskách Domu kultúry v Čadci a Kultúrneho domu Jána Palárika v Rakovej sa i v tomto ročníku súťažne predstavili súbory z rôznych regiónov Slovenska. Do 48. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo spolu 13 slovenských divadelných súborov, do súťažnej časti výberová porota vybrala  5 ochotníckych divadiel, a to Divadelný súbor Daxner Tisovec, Divadelný súbor LEMNISKÁTA Žilina, Divadelný súbor Ivana Pišku Stupné, Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves a Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára  a KIC mesta Čadca.

Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov bola i tento rok pozoruhodná. Panorámu 48. Palárikovej Rakovej tvorilo  15  divadelných súborov, z toho 5 súťažných /DS Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves, DS Daxner Tisovec, DS Lemniskáta Žilina, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára a KIC mesta Čadca a  DS Ivana Pišku Stupné/ a 10 pohostinných /Divadlo JAJA Bratislava, Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Bábkové divadlo Žilina, DDS Kolovrátok pri CVČ Skalité, DDS Vrabec pri ZUŠ Krásno n/Kysucou, Divadlo bez opony Banská Bystrica,  Divadlo spod Spišského hradu Spišská Nová Ves, Ochotnícky divadelný súbor Driak Zborov nad Bystricou, DS KIS Kysáč Srbsko a Divadlo Jána Palárika v Trnave/, 21 divadelných predstavení (v rámci pohostinných predstavení ochotníkov tiež privítali Dom kultúry Kysucké Nové Mesto, ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec, Kultúrny dom Čierne a Dom kultúry Turzovka),viac ako 200 účinkujúcich, spolu vyše 6000 divákov,  výstavy, semináre, herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia.  Publikum tvorili široká verejnosť, seniori, deti z materských, základných škôl, študenti stredných škôl a všetci odmieňali účinkujúcich zaslúženým potleskom.

Súťažná časť 48. Palárikovej Rakovej sa konala v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Súťažné predstavenia pozorne sledovala a hodnotila odborná porota v zložení: predseda – Peter Kováč, dramaturg, Činohra SND Bratislava, členovia –  Ľubomíra Krkošková, herečka,  pedagogička,  SKD Martin, Jaroslav Valek, scénograf, Štátna opera Banská Bystrica,  Róbert Mankovecký, dramaturg, SKD Martin, Anton Šulík, divadelný režisér,  Žilina,  a Ladislav Kočan, režisér, Divadlo Jána Palárika v Trnave.  Okrem odbornej poroty súťažné divadelné predstavenia sledovala a hodnotila aj porota mladého diváka, ktorú tvorili študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci pod vedením lektorky Evy Kubalovej. Zaujímavosťou prehliadky bolo aj pozvanie na Palárikovu Rakovú formou veselého sprievodu divadelníkov – členov Detského a mládežníckeho súboru EVA – mestom Čadca.   

Na Palárikovu Rakovú každoročne prichádzajú aj krajanské divadelné súbory spoza hraníc. Tento ročník obohatili členovia DS KIS KYSÁČ zo Srbska so zaujímavým divadelným predstavením KLIETKA, ktorého autorom sú Branislav Čeman a Svetlana Gašková. Divákom 48. Palárikovej Rakovej sa súbor predstavil ako víťaz jubilejného 20. ročníka festivalu DIDA Pivnica 2014 v rámci recipročnej výmeny laureátov oboch festivalov.

V rámci slávnostného otvorenia 48. Palárikovej Rakovej v Kultúrnom dome v Rakovej  udelilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Ďakovný list a Zlatú medailu Jána Palárika IN MEMORIAM  pánovi Olegovi Dlouhému – za dlhoročný profesionálny a tvorivý prínos Palárikovej Rakovej. Oleg Dlouhý bol neodmysliteľnou osobnosťou, predsedom odbornej hodnotiacej poroty počas niekoľkých ročníkov. Ocenenie  prevzala jeho manželka, Viera Dlouhá . Zároveň si  organizátori a ostatní účastníci Palárikovej Rakovej pripomenuli ďalšieho významného človeka, navždy spätého s Palárikovou Rakovou- fotografa Filipa Lašuta, ktorý by sa v tomto roku dožil 70. narodenín.

Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ( dňa 24. 4. 2015 v Dome kultúry v Čadci ) ocenenia tým najlepším ochotníkom odovzdali predstavitelia hlavných organizátorov: riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Zuzana Kmeťová, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Mgr. Silvia Petreková, primátor mesta Čadca, Ing. Milan Gura, starosta obce Raková, Mgr. Anton Heglas a predseda odbornej poroty, Dr. Peter Kováč.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci už niekoľko rokov počas tohto večera oceňuje výnimočného ochotníka/ ochotníčku. Pre rok 2015 bola ocenená pani Jozefína Poláčiková zo Staškova, ktorej Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Žilinský samosprávny kraj udelili diplom, cenu  a Zlatú medailu Jána Palárika za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu a dlhoročnú spoluprácu v oblasti kultúry.

Pomyselnou bodkou za týmto divadelným sviatkom bolo divadelné predstavenie KAMENNÝ CHODNÍČEK  v podaní profesionálneho Divadla Jána Palárika v Trnave. Zaplnené sály, spokojnosť a priazeň divákov boli pre organizátorov najväčšou odmenou. Srdečne ďakujeme všetkým ochotníkom, ktorí svoj voľný čas venujú divadlu a napĺňajú tak seba i divákov Palárikovej Rakovej pocitom radosti a hrdosti na slovenský národ.

Ďakujeme všetkým partnerom, spoluusporiadateľom, mediálnym partnerom, ochotníckym súborom z celého Slovenska a priaznivcom 48. ročníka Palárikovej Rakovej za spoluprácu. V roku 2016 sa stretneme už pri 49. ročníku tohto podujatia.

Kolektív Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

 

OCENENIA NAJLEPŠÍM NA 48. PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ

Výsledková listina 48. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby – 20. – 26. apríl 2015, DK Čadca a KD Raková

Odborná porota v zložení: predseda-  Peter Kováč, členovia- Jaroslav Valek, Róbert Mankovecký,  Anton Šulík, Ladislav Kočan a Ľubomíra Krkošková sa rozhodla udeliť :

KOLEKTÍVNE CENY:

♥  1. miesto –  diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Obce Raková získava DETSKÝ A MLÁDEŽNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR EVA PRI ZUŠ J. POTOČÁRA ČADCA A KIC MESTA ČADCA za inscenáciu hry Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA

♥  2. miesto –  diplom,  striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta Čadca získava DIVADELNÝ SÚBOR LEMNISKÁTA ŽILINA za inscenáciu hry Ľubomíra Feldeka SMRŤ V RUŽOVOM

♥  3. miesto –  diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získava DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV PRI MKC SPIŠSKÁ NOVÁ VES  za inscenáciu hry Ivana Stodolu NÁŠ PÁN MINISTER

INDIVIDUÁLNE CENY:

♥ Diplom, striebornú medailu Jána  Palárika a finančnú cenu  Obce Raková  za autorský prínos a inovatívne javiskové stvárnenie inscenácie Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA získava EVA MATYSOVÁ

♥ Diplom, striebornú medailu Jána  Palárika a finančnú cenu  Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci  za mužský herecký výkon získava PAVOL OLEŠŇAN za stvárnenie postavy Pavla Hrtusa Jurinu v inscenácii Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA

♥ Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu  Mesta Čadca  za ženský herecký výkon získava JELENA HORVÁTHOVÁ-TICHAVSKÁ za stvárnenie postavy Edith Piaf v inscenácii Ľubomíra Feldeka SMRŤ V RUŽOVOM

 ♥  Cenu  Kysuckej kultúrnej  nadácie Bratislava  na návrh poroty mladého diváka získava DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV PRI MKC SPIŠSKÁ NOVÁ VES  za inscenáciu hry Ivana Stodolu NÁŠ PÁN MINISTER

♥ Diplom a striebornú  medailu  Jána  Palárika  udeľuje  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Ochotníckemu divadlu KIS Kysáč Srbsko za pohostinné predstavenie Branislava Čemana a Svetlany Gaškovej KLIETKA

Diplomy za účasť:

♥ Divadelný súbor Ivana Pišku Stupné za inscenáciu hry Milady Ostroluckej REBRINIAK-KOČÍK

♥ Divadelný súbor DAXNER TISOVEC za inscenáciu hry Ivana Bukovčana SLUČKA PRE DVOCH

♥  Vecnú cenu, diplom a zlatú medailu Jána  Palárika za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu  divadlu udeľuje  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Jozefíne Poláčikovej zo Staškova.

Božena Slanináková, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 

Na titulnej fotografii:

Silvia Petreková a Peter Kováč s Jánom Privizerom, KIS KYSÁČ, Srbsko

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Ocenení za 1. miesto na 48. Palárikovej Rakovej: Detský a mládežnícky divadelný súbor Eva, Čadca – inscenácia hry Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA.

Ocenení za 2. miesto: Divadelný súbor Lemniskáta, Žilina – inscenácia hry Ľubomíra Feldeka SMRŤ v RUŽOVOM.

Ocenení za 3. miesto:  Divadelný súbor Hviezdoslav, Spišská Nová Ves – inscenácia hry Ivana Stodolu NÁŠ PÁN MINISTER.