Na 5. zasadnutí Rady vlády pre krajanské otázky

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v stredu 19. decembra 2018 konalo 5. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky (RVKO). Zasadnutie viedol jej podpredseda štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek. RVKO prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2018, situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a aktivity vecne príslušných rezortov vo vzťahu ku krajanom vrátane možnosti ich finančnej a inej podpory (napr. účasť predstaviteľov SR na krajanských podujatiach).

S ohľadom na v súčasnosti schvaľovaný rozpočet SR v NR SR štátny tajomník L. Parízek podčiarkol: „V prípade schválenia pripravovaného rozpočtu je možné konštatovať že sa nám postupne darí napĺňať naplnené uznesenie vlády SR č. 625/2008 a zvyšovať tak finančné prostriedky na starostlivosť a podporu o Slovákov žijúcich v zahraničí.“ 

Členovia RVKO sa zaoberali aj otázkou návratovej politiky a možnosťami zamestnávania našich krajanov na Slovensku. Štátny tajomník L. Parízek zdôraznil: „Nesmieme zabúdať na našich krajanov a v prípade ich záujmu o prácu na Slovensku je našim spoločným cieľom vytvoriť im vhodné podmienky.“.

RVKO je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Jej predsedom je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a členmi sú štátni tajomníci MZVaEZ SR, MŠVVaŠ SR, MK SR, MV SR a MF SR a predseda ÚSŽZ.

ZDROJ: mzv.sk