Na Deň Slovákov v Maďarsku pozýva zemplínske mestečko Pálháza

V sobotu 6. júla si slovenská národnostná menšina v Maďarsku pripomenie Deň Slovákov v Maďarsku na  oslavách v mestečku Pálháza, nachádzajúcom sa v severovýchodnej časti krajiny, susediacej so slovenským Zemplínom. V tento deň tu organizuje slávnosti Slovákov  Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Na podujatiach v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku sa zúčastní aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Deň Slovákov v Maďarsku sa každoročne koná pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorý je štátnym sviatkom Slovenskej republiky.

Programovú dramaturgiu Dňa Slovákov v Maďarsku otvorí v Pálháze o 11.00 h  výstava fotografií s regionálnou tematikou v aule Oblastného osvetového domu (Dózsa György út 151.). Výstavu uvedie Katarína Királyová, riaditeľka SOC CSSM a poverená riaditeľka Verejnoprospešnej spoločnosti Legatum, s. r. o. O 12.30 h sa začne oficiálny program ekumenickou pobožnosťou v rímskokatolíckom kostole, po ktorej Ján Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, odovzdá vyznamenanie CSSM Za našu národnosť. V galaprograme regionálnych kultúrnych stredísk Osvetového centra CSSM, ktorý sa začne o 15. 00 h v divadelnej sále Oblastného osvetového domu, vystúpia folklórne skupiny zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska.

Tohtoročný Deň Slovákov bude bohatý aj na sprievodné podujatia. Záujemcovia môžu prísť autom až k oblastnému domu a ku kostolu a zúčastniť sa na prezentácii inštitúcií CSSM, ľudovoumeleckých a gastronomických ukážkach regionálnych kultúrnych stredísk Slovenského osvetového centra. Záujemcovia si môžu pozrieť gréckokatolícky i kalvínsky kostol.

Tematikou ústredných osláv bude pripomenutie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie pred 1150 rokmi, preto si vybrali členovia VZ CSSM práve Zemplín, kde ešte prežíva gréckokatolícka slovenská liturgia, ktorá je najbližšia byzantskej liturgii.

Pálháza je jedno z najmenších miest Maďarska, nachádza sa v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, má niečo cez tisíc obyvateľov (podľa ostatného sčítania v roku 2011 tu žije 1023 obyvateľov). Slovenská samospráva tu funguje už tretí cyklus a v miestnej základnej škole, ktorá je zároveň aj regionálnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, sa vyučuje slovenčina fakultatívne ako predmet.

Vstup na podujatia Dňa Slovákov v Maďarsku v Pálháze je voľný.