Na Dni nezávislosti Izraela o krajanoch

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák sa dňa 25. 4. 2012 zúčastnil v Bratislave na oslave 64. výročia Dňa nezávislosti Izraela na pozvanie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca štátu Izreal v Slovenskej republike Alexandra Ben-Zvi a jeho manželky Edny Ben-Zvi.
 
Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák už predtým potvrdil pracovnú návštevu Izraela, kde by sa mal zúčastniť na medzinárodnej konferencii k otázkam diaspóry vo svete s názvom „Global Village 2012“, ktorá sa uskutoční v dňoch 11.-13. 6. 2012 v Jeruzaleme. Na tejto konferencii by mal vystúpiť s odborným príspevkom týkajúcim sa starostlivosti Slovenskej republiky o svoju diaspóru v zahraničí a tiež bližšie predstaviť projekt vytvorenie platformy, ktorá by pozostávala z predstaviteľov úradov (resp. príslušných útvarov úradov) v jednotlivých členských štátoch EÚ zodpovedných za starostlivosť o vlastné diaspóry v zahraničí.
 
V súvislosti s účasťou na konferencii by sa predseda ÚSŽZ rád stretol aj so židovskými komunitami v Izraeli, ktoré sú z rôznych dôvodov previazané so Slovenskom, ako aj so Slovákmi, ktorí žijú v Izraeli. Ide o komunity, ktoré žijú v Haife. Okrem toho by rád navštívil aj Yad Vashem a takisto múzeum Beit Terezin.
 
Keďže tento rok sa pripravuje podujatie k okrúhlemu 250. výročiu narodenia najväčšieho židovského náboženského učenca 19. storočia Chatama Sófera, ktorý časť života prežil aj v Bratislave (tu aj zomrel v roku 1839), niektorí zástupcovia uvedených komunít sa plánujú podujatia zúčastniť. Aj o ich účasti na tomto podujatí by sa predseda úradu Milan Vetrák rád porozprával s komunitami v Izraeli, pričom o základných črtách plánovanej oslavy mal predseda ÚSŽZ možnosť hovoriť s predsedom Židovskej náboženskej obce v Bratislave Petrom Salnerom počas včerajšej recepcie pri príležitosti osláv 64. výročia Dňa nezávislosti Izraela.