Na Dni Slovákov v Maďarsku v Alkári pocty za vklad na prospech slovenskosti

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) v spolupráci s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM), Slovenskou národnostnou samosprávou obce Alkár, Samosprávou obce Alkár a Slovenským inštitútom v Budapešti, ďalej s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva ľudských zdrojov a Egererdő Zrt. usporiadali v Alkári v sobotu 2. júla najväčší sviatok slovenskej národnostnej menšiny v krajine našich južných susedov – Deň Slovákov v Maďarsku. Na podujatí sa zúčastnil aj JánVaršo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Celodenná séria programov odštartovala na pravé poludnie  otvorením miestnej historickej výstavy fotografií v telocvični miestnej základnej školy. Po ekumenickej pobožnosti, ktorá sa začala o 14. h na prírodnom javisku, predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková odovzdala vyznamenania Za našu národnosť. Tohtoročnými držiteľmi prestížneho ocenenia sa stali vedúca speváckeho zboru Venčok, bývalá dlhoročná predsedníčka Slovenskej samosprávy vo Veľkej Tarči Mária Galántaiová, vedúca tanečného súboru Červený mramor v Tardoši, choreografka Ibolya Nagyová a Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena. Po odovzdaní Ceny Štefana Lamiho Kerepešskému folklórnemu spolku a páviemu krúžku nasledoval tematický galaprogram regionálnych stredísk ÚKSM „Požehnaj, Pane, ľud náš pracovitý“. Po následnej prehliadke ľudových odevov z modrotlače program zavŕšila Slovenská veselica.

Podujatie spestrilo množstvo sprievodných podujatí: predstavili sa inštitúcie CSSM, záujemcov čakali ľudovoumelecká a gastronomická prezentácia regionálnych stredísk ÚKSM, hravé spoznávanie lesa a prezentácia lesníctva, výstava minerálov, prehliadka oblastného domu, prezentácia tradičných remesiel, či výstava najkrajších knižných obalov Vydavateľstva Kalligram.

csl, zp

 

FOTO: IMRICH FUHL

 

VIAC FOTOGRAFIÍ:

https://www.facebook.com/oslovma/