Na ITF Slovakiatour aj Slováci zo Srbska

Otázka cestovného ruchu a jednotnej prezentácie Slovenska je dôležitou súčasťou celkového obrazu krajiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí túto problematiku citlivo vníma. Preto má aj svojho zástupcu v pracovnej skupine Ministerstva zahraničných vecí SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska a úzko spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR).

Nazdávame sa, že krajania môžu svojim pôsobením priamo na mieste v krajinách, kde žijú, výrazným spôsobom prispieť k rozvoju cestovného ruchu a k obrazu, ktorý si cudzinci o Slovensku vytvárajú neraz osobnými kontaktmi so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

V tejto časti chystaného portálu www.slovenskezahranicie.sk ponúkame priestor najmä na podnety zo zahraničia, aby sme upriamili pozornosť domácich poskytovateľov služieb na očakávania ľudí prichádzajúcich na Slovensko, a privítame skúsenosti krajanov, ktoré by pomohli propagovať Slovensko vo svete.

Súčasťou obsahu portálu bude aj prezentácia aktivít Slovákov zo srbskej Vojvodiny počas cestovateľského veľtrhu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe.

Ľudo Pomichal

 

Na ITF Slovakiatour sa prezentovali aj Slováci zo Srbska


Fenomén turizmu, jeho cestovateľského, zážitkového, poznávacieho, oddychového i gurmánskeho aspektu, sa na pravej strane Dunaja v Bratislave zakorenil v jeho stále kvalitnejšej a príťažlivejšej prezentačnej podobe. A tak i preto sa organizátori, najmä však návštevníci  v poradí už 18. cestovateľského veľtrhu ITF Slovakiatour (19.-22. januára 2012) mohli v areáli výstaviska Incheby potešiť okrem domácej palety ponúk z oblasti turizmu aj dôstojnej účasti cestovných kancelárií a zahraničných zastúpení rôznych štátnych agentúr, turistických organizácií či špecializovaných turistických operátorov z 20 krajín štyroch kontinentov. Srbsko prezentovalo možnosti turizmu v krajine aj prostredníctvom organizácií cestovného ruchu našich krajanov a vystavovateľov z Kovačice a Báčskeho Petrovca.

Čestným hosťom veľtrhu bol náš sused, Česká republika, ktorá v niekoľkých krajových expozíciách lákala najmä bohatstvom  kultúrno-historických pamiatok, zámkami či hradmi, ale aj prírodnými pozoruhodnosťami a neprebernými možnosťami aktívnej rekreácie. Návštevníkov zaujali aj tradičné remeslá a gurmánske chute, obzvlášť ochutnávka pív. Poľsko prezentovalo odkaz, že má pre našincov aj iné lákadlá než len výhodné nákupy na povestných trhoch. Jednotlivé poľské regióny poukázali na svoje turistické miesta, legendárne gurmánske pochúťky, ale aj kolorit historických zvykov. A tak na veľtrhu v bielo-červených farbách nechýbali ani čarodejnice či ozajstný rytiersky zápas. Ak sme sa vybrali do trojuholníka Poľsko – Česko – Nemecko, ocitli sme sa v regióne Lužice, ríši vodníka a tajomných povestí. Práve tento východonemecký región chcel bohatou prezentáciou na ITF Slovakiatour prilákať nových turistov. Zaujímavou ponukou ekoturistiky, programami v oblasti welnes, ale aj rokmi overenou „klasikou“ – tradičných destinácií Balatonu a Budapešti, ako aj ďalších historických miest i v rámci poznávacej turistiky prišli naši južní susedia z Maďarska.  Bratislavský veľtrh vďaka zahraničným vystavovateľom dýchal aj exotikou – po prvýkrát sa na prehliadke zúčastnili napríklad juhoamerická Brazília a africká Namíbia.

Z pohľadu komunít Slovákov žijúcich v zahraničí boli pre návštevníkov veľtrhu v mnohom inšpiratívne ponuky z Dolnej zeme, zo srbskej Vojvodiny. V dvoch stánkoch prezentovali turistické, kultúrne, etnografické a celkom prirodzene i gurmánske atraktivity zástupcovia turistických organizácií dvoch miest a zároveň i dvoch okresov s domicilom slovenské, keďže v oboch žijú Slováci s percentuálne výrazným zastúpením tamojšieho obyvateľstva ako národnostná menšina – Kovačice a Báčskeho Petrovca.
 

Do Báčskeho Petrovca nelákajú iba „klbásy“


Báčsky Petrovec,  obec v južnej časti Báčky, vzdialená iba 24 kilometrov od Nového Sadu, sa v slovenskom povedomí v kontexte vysťahovalectva na Dolnú zem spomína už od roku 1745, keď sa tu usadili prvé slovenské rodiny. Vďaka národnému uvedomovaniu sa generácií Slovákov sa tu po stáročia rozvíja jazyk, vzdelanosť, kultúrne dedičstvo i tradičné hodnoty v subkultúrnom slovenskom duchu.

Vďaka žičlivému prostrediu a spriaznenej atmosfére v Srbsku voči autochtónnej slovenskej národnostnej menšine čoraz viac vchádza dianie v Báčskom Petrovci a následné trvalé kultúrne odkazy a hodnoty aj do povedomia verejnosti na Slovensku. Nie div, že na vzrastajúci záujem Slovenska o svojich krajanov na Dolnej zemi reagujú v kontexte podnikateľského úsilia a služieb v cestovnom ruchu aj Slováci v Báčskom Petrovci.

„Už od roku 2007 rozvíja svoju činnosť Turistická organizácia Opštiny Báčsky Petrovec. Jej snahou je dodať punc kvalifikovanejších a profesionálnejších vzťahov v oblasti cestovného ruchu všetkým podnikateľským subjektom, spoločnostiam, agentúram či fyzickým osobám, ktoré prejavujú svoje aktivity v oblasti turizmu,“ vysvetľuje kľúčové poslanie organizácie jej riaditeľ Jaroslav Martinko. „Tešia nás prvé úspechy, zaznamenávame živší záujem o náš okres, do ktorého okrem Báčskeho Petrovca patria ešte ďalšie tri obce s výrazným podielom Slovákov – Kulpín, Hložany a Maglič. Máme čo ponúknuť aj Slovákom zo Slovenska, ktorí z roka na rok v rastúcom počte prichádzajú najmä začiatkom augusta na naše tradičné Slovenské národné slávnosti. Je pre nás potešením, že si vedno s nimi spontánne pripomíname počas niekoľkých dní naše spoločné tradície, zvyky, obohacujeme sa navzájom našim folklórom, výtvormi remeselníkov, artefaktmi umelcov či gurmánskymi pôžitkami a chuťami. Lenže chceme, vieme a aj môžeme ponúknuť ešte čosi viac ako „iba“ prívetivosť originálnej mäkkej slovenčiny, pikantnosť petrovských klbás, lahodnosť tvarohového či makového rejteša či povznášajúcej ľahkosti nášho vínka,“ sumarizuje príznačné črty pohostinnosti Báčskeho Petrovca J. Martinko a rozvíja aktuálne plány: „Žijeme a tvoríme v nížinnom prostredí, kde sa poľnohospodárskym krajom vinie Dunaj. Jeho rovinaté okolie a zákutia majú svoje čaro, svoje už vedia aj tí turisti, ktorí od jari do jesene krútia pedále na stále obľúbenejšej Dunajskej cykloceste. A veď odbočiť z nej k nám do Petrovca – to je ozaj iba na skok… Jesto čo ponúknuť pre oddych, historicko-kultúrny zážitok či rekreačno-gurmánske pôžitky aj u nás. Nielen počas tradičných každoročných podujatí, termíny ktorých si záujemcovia nájdu na internete, ale s obrovskou novinkou prichádzame túto jar. V marci totiž v Báčskom Petrovci otvárame najväčší a rozsahom služieb a atrakcií najkompletnejší aquapark na celom Balkáne. Vrelo odporúčam pre všetky kompletné informácie kliknúť na www.petroland.rs . V našej turistickej organizácii si veľa sľubujeme práve od sprevádzkovania tohto, verím, nepochybne očarujúceho rekreačno-oddychového komplexu. Prílev väčšieho množstva turistov sa stane impulzom, aby sa v Báčskom Petrovci skoncentrovala snaha aj o ďalšie služby vrátane zvýšenia možností i úrovne poskytovania ubytovania, reštauračných zariadení a mnohých ďalších, ktoré by z našej obce postupne sformovali aj hojnejšie navštevovanú turistickú destináciu.“

Z doterajších skúseností sa tí, ktorí sa rozhodnú ísť v samotnom Báčskom Petrovci touto cestou, majú z čoho poučiť, v dobrom odpozerať. Hoci povedzme od podnikateľského zámeru Jasny a Vladimira Potkonjakovcov, ktorí sa už v tretej rodovej generácii zaoberajú podnikaním v oblasti gastronómie. Penzión Aroma, ktorý prevádzkujú v príjemnom duchu etnodomu s lahodnými chuťami dolnozemskej kuchyne v príjemnej reštaurácii, môže v tom najlepšom poslúžiť ako skvelý prímer všetkým, ktorí sa v turizme podobnou cestou začnú uberať.
 

Za pookriatím aj do Kulpína a Hložian


Pre tých, ktorá radi objavujú, však spoločne s Jaroslavom Martinkom vrelo odporúčame aj ďalšie dve obce v okolí Báčskeho Petrovca. Iba na skok je Kulpín, obec, ponúkajúca k obdivu niekoľko príťažlivých historických objektov a rovnako aj možnosť navštíviť podujatia, ktoré sa tu usporadúvajú v priebehu celého roka.

K najvýznamnejších kultúrnym stánkom patrí Poľnohospodárske múzeum so stálymi expozíciami poľnohospodárskej techniky a dejín pestovania jednotlivých plodín (chmeľ, cirok, priemyselné rastliny atď.). Okrem toho sa tu koná každoročne Medzinárodný festival svadobných zvykov, v múzeu sa prezentujú periodické výstavy a v súčasnosti sa zriaďuje aj expozícia historického nábytku. Múzeum pritom sídli v klasicistickom kaštieli rodiny Dunđerskovcov, okolo ktorého je príjemná prírodná scenéria arboréta so vzácnymi drevinami. V blízkosti kaštieľa je aj klasicistická kúria rodiny Stratimirovićovcov (malý kaštieľ), ktorá bola miestom stretávania rodiny Stratimirovićovcov s poprednými slovenskými dejateľmi.

Keďže okres Báčsky Petrovec obmýva aj rieka Dunaj, Jaroslav Martinko odporúča objavovať aj tiché miesta v lone prírody či už priamo alebo v blízkosti obce Hložany.

Aj v tejto obci s približne 2000 obyvateľmi tvoria väčšiu časť Slováci, zachovávajúci si svoje folklórne zvyky, tradície slovesnosti, hudby, tanca. Priamo v obci v kultúrnom centre sa o tom možno presvedčiť v pôsobivej etnoizbe, kým mimo obce v rekreačno-oddychovej zóne zasa v areáli amfiteátra, kde sa každoročne koná folklórny festival Tancuj, tancuj. Nuž a komu sa žiada spojiť príjemné s užitočným, iba niekoľko sto metrov od amfiteátra sa môže vhĺbiť do tajomného ticha rybárskych zážitkov. Na celkovej ploche štyroch hektárov sa tu totiž rozprestierajú jazerá, hotový vodný raj a relax pre športových rybárov. Nielen však iba pre nich. V rekreačnom centre Oáza je návštevníkom k dispozícii aj ubytovanie a služby vrátane miestnych kulinárskych špecialít v novovybudovanom moteli, tenisové dvorce a ďalšie možnosti k rekreačnému športu, špeciálne výhody tu čakajú na cykloturistov.
 

Čaro insitného kumštu dominantou Kovačice


Kovačicu v roku 1802 založili slovenskí evanjelickí vysťahovalci a od tohto obdobia až do súčasnosti si Slováci v Kovačici i v susednej obci Padina zachovali svoj čistý slovenský jazyk. V súčasnosti má okolo 6800 obyvateľov, z čoho je do 5700, teda úctyhodných 84,1percenta, Slovákov.

Obec ležiaca v srbskom Banáte okrem iných, pre tunajších Slovákov dôležitých pozoruhodností (historicko-kultúrnych, duchovných a náboženských), je centrom svetového insitného umenia.

Kovačica je v spomínaných súvislostiach obcou, v ktorej je slovenčina stále živá. Jej obyvatelia si permanentne uvedomujú svoju jedinečnosť. A tak i preto mnohé ich aktivity prezentujú obec s jej svojskou atmosférou, ktorá zachováva jej roľnícky charakter a dbá na vzácnosť tradícií.Nepochybne k nim v ich kultúrnom prejave patria diela preslávených kovačických predstaviteľov insitného maliarstva a v súčasnosti hojne navštevované dve galérie insitného maliarstva – Galéria insitného umenia v Kovačici a súkromná Galéria Babka.

Históriu insitného umenia tu začali písaťešte v prvej polovici 20. storočia Martin Paluška (1913-1983), Michal Bíreš (1912-1981) a Ján Sokol 1909-1982), ktorí v roku 1951 založili maliarsku sekciu pri kultúrnom spolku Pokrok v Kovačici. Slávu kovačickej insite a uznanie v celosvetovom kontexte umenia však priniesli až Martin Jonáš (1924-1996) a Zuzana Chalupová (1925-2001). Diela týchto umelcov boli prvé, ktoré doslova obleteli s obdivom celý svet, pričom sa dostali do súkromných zbierok najvýznamnejších svetových osobností kultúry, športu, politiky, ktoré reprezentovali UNICEF a ďalšie svetové organizácie.

Aj súčasná tvorba kovačických insitných maliarov sa teší neobyčajnej obľube, dôkazom toho sú aj viaceré úspešné výstavy umelcov z Kovačice prakticky na celom svete vrátane  galérií miest a regiónov ich predkov na Slovensku.  V súčasnosti je významným reprezentantom Kovačickej insity vo svete okrem Galérie insitného umenia aj Galerija Babka, ktorá vznikla 1.10.1991. Jej zakladateľom a riaditeľom je Pavel Babka, ktorý aktivizuje svoje úsilie s cieľom pomáhať mladej generácii kovačických umelcov a dnes zastrešuje činnosť súčasných insitných maliarov, ktorí predstavujú druhú či tretiu generáciu.

Galéria insitného umenia v Kovačici si rokmi pôsobnosti vybudovala renomé i obľubu na celom svete, pričom do jej priestorov smerovali a stále merajú kroky aj vážené osobnosti politiky, kultúry či športu vskutku globálneho rozmeru. Prestížni ľudia, ktorý v rôznej miere ovplyvnili svet, tu na znak uznania nechali v knihe návštev svoje podpisy. V recenzii O. Glózikovej o Galérii insitného umenia v Kovačici na portáli www.slovackizavod.org.rs , kde sa bližšie môžete oboznámiť s históriou, osobnosťami i umeleckým posolstvom slovenských insitných maliarov, sa tak dozviete o tom, že priamo v Kovačici obdivovali diela majstrov, vyjadrujúc tak úctu k vidieckemu umeleckému fenoménu akým je kovačické insitné umenie, niekdajší francúzsky prezident Francois Mitterand, španielsky kráľ Juan Carlos, slávny ruský violončelista Mstislav Rostropovič, Mick Jagger a členovia rockovej kapely Rolling Stones, futbalová legenda Pelé, herci Ursula Andresová, Alain Delon, Franco Nero…

Ak navštívite Slovákov – našich krajanov v Kovačici, pokocháte sa okrem iného fantáziou farieb, výjavov a nadčasovosti emotívnosťou ladených umeleckých výjavov. V tomto duchu aj na veľtrhu ITF Slovakiatour príťažlivosť Kovačice  a jej okolia aj v kontexte motívov umeleckých diel prezentovala v súčasnosti jedna z najznámejších a najoceňovanejších insitných maliarok Zuzana Vereská.

Narodila sa síce v Padine, ale už tridsať rokov žije a maľuje v Kovačici. Je maliarkou, ako ona s obľubou vraví –  „od Boha“, pričom kreslí už od detstva a zachytáva svet taký, aký má rada: dedinu a prírodu, vtáky a kvety, ľudí na poli i na bicykli, vo všedný deň i sviatok. Z jej obrazov sála neodolateľný optimizmus a schopnosť tešiť sa z malých i veľkých vecí, pre ktoré sa oplatí žiť. Práve týmito vnuknutiami pozývala Zuzana Vereská návštevníkov v Inchebe aj k stánku turistickej organizácie z Kovačice. Nie div, že práve tento kútik jedného z pavilónov veľtrhu farbami ožívajúcich obrazov pani Zuzany sa doslova pred očami pretváral na rozkvitnutú záhradu. Jej pravé vône a farby však človek nepochybne najintenzívnejšie precíti priamo v Kovačici.

Ľudo Pomichal
Foto:autor