Na konferencii muzikológov v Pivnici aj Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ

Pravidelná konferencia muzikológov a hudobných odborníkov má za sebou už 13 ročníkov. Tohtoročný štrnásty mal byť venovaný hudobnému pedagógovi, kantorovi a zberateľovi Jurajovi Feríkovi st. Lebo sme práve v roku 110. výročia jeho narodenia. V máji 2018 však náhle umrel jeho syn, tiež bard nášho hudobného života, Juraj Ferík ml. A tak sa tá určená téma modifikovala. Na konferencii sa zúčastnil aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informuje o tom na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU reportérka ANNA FRANCISTYOVÁ.

Štrnásta muzikologická konferencia okrem všeobecného zamerania Slovenská hudba vo Vojvodine mala takéto spresnenie: Prínos Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov. Uskutočnila sa počas 53. Stretnutia v pivnickom poli včera v zasadačke SKUS Pivnica za prítomnosti najbližších príbuzných Juraja Feríka ml. Prítomným sa na začiatku prihovorili Valentín Michal Grňa, predseda hostiteľského spolku, Anna Medveďová, predsedníčka komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM, a Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka ÚKVS.

VZÁCNE NOVÉ POZNATKY

Konferenciu moderovala Milina Sklabinská, ktorá najprv predstavila zborník prác z vlaňajšej konferencie, ktorá mala tému Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine. Potom udelila autorské výtlačky, ale zborník dostali aj ostatní účastníci konferencie. Pred ústrednou časťou sústredenia prítomní minútkou ticha vzdali úctu zosnulému Jurajovi Feríkovi ml. (1935 – 2018). Príjemným prekvapením tohto v podstate dosť emotívneho odborného sústredenia bolo vystúpenie Viktora Ivanoviča. Je to vnuk nedávno zosnulého J. Feríka, ktorý za sprievodu harmonikára Ondreja Maglovského zaspieval niekoľko dedových obľúbených slovenských ľudoviek.

Výskumné práce a referáty boli venované i Jurajovi Feríkovi st. (1908 – 1993) a vôbec nemerateľnému prínosu tzv. feríkovskej hudobnej tradície. So svojimi prácami vystúpili: Anna Medveďová, Mgr. art. Kristína Lomenová, Ph.D, MgA Janko Siroma, PhD, Mariena Stankovićová-Kriváková, Katarína Mosnáková-Bagľašová (prostredníctvom internetu priamo zo Slovenska), Mgr. Anna Medveďová ml., Tatiana Jašková, Mgr. art. Milina Sklabinská, PhD a Dr. Juraj Súdi. Katarína Melegová-Melichová pripravila príspevok k 60. narodeninám ďalšej skvelej hudobnej odborníčky – Anny Medveďovej. Konferencia sa skončila diskusiou a svoje dojmy prezentoval aj hosť konferencie Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ. Aj tentoraz všetky referáty budú zverejnené v osobitnom zborníku.

NA ZÁVER FESTIVALOVÝ KONCERT

Všetci účastníci muzikologickej konferencie potom v tamojšej kinosále odsledovali 2. súťažný koncert 53. Stretnutia v pivnickom poli. Našim čitateľom pripomíname, že prvý a druhý festivalový koncert si môžu pozrieť na webovej stránke www.skuspivnica.org.rs. Na tomto mieste možno priamo sledovať i dnešný záverečný koncert. Začína sa o 19. hodine. Vystúpia všetci 16 speváci a tí najúspešnejší budú práve tu odmenení cenami odborných porôt a obecenstva.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Feríkovci – Juraj st. a Juraj ml., na fotografiách.

Viktor Ivanovič a Ondrej Maglovský.

Účastníci konferencie.

Zo sobotňajšieho vystúpenia Selenčanky Anny Berédiovej.

 

ZDROJ: hl.rs

ANNA FRANCISTYOVÁ

Foto: autorka