Na krste monografie 50. rokov Gymnázia M. Pupina v Kovačici aj predseda ÚSŽZ

Kým začiatkom októbra si nielen Slováci v Srbsku, ale celý intelektuálny krajanský svet s hrdosťou pripomínali 100 rokov od založenia najstaršej vzdelávacej inštitúcie Slovákov v zahraničí – Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, tentoraz sa pohľady vojvodinských Slovákov sústreďujú do Kovačice. V dolnozemskom priestranstve je totiž chýrna nielen tvorbou insitných majstrov, ale aj významným stredoškolským centrom. V stredu 23. októbra 2019 sa o 18.00 h v priestoroch gymnázia v Kovačici uskutoční prezentácia monografie s názvom 50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Na krste reprezentatívnej publikácie, v ktorej je zapečatený aj pre nasledujúce generácie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku  pozoruhodný príbeh školy a jej absolventov, tvorivo a pozitívne zasiahnuvších o. i. aj do rôznych oblastí v rámci zveľaďovania slovenskosti v prostrediach Slovákov v Srbsku, sa na pozvanie riaditeľky školy Tatiany Brtkovej zúčastňuje a hostí podujatia pozdraví aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.