Na MZ SR o zdravotných prehliadkach krajanov

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák dnes v Bratislave rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Viliamom Čislákom o otázkach vzájomnej spolupráce a o aktuálnych témach, ktoré majú bezprostredný dosah na život Slovákov žijúcich v zahraničí. Konkrétne išlo o otázky ohľadne zdravotného poistenia krajanov a otázky lekárskych prehliadok, ktoré ustanovuje nový pobytový zákon.

Nový zákon v súvislosti s udeľovaním prechodného pobytu požaduje v rámci ochrany verejného zdravia povinnú lekársku prehliadku aj pre krajanov, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. Keďže túto časť zákona vnímajú krajania ako kontroverznú, ÚSŽZ inicioval rokovanie s MZ SR o vzájomnej spolupráci pri riešení tohto problému.

Na dnešnom rokovaní sa zástupcovia oboch štátnych inštitúcií dohodli na vytvorení expertných skupín, ktoré sa budú touto otázkou zaoberať. MZ SR má záujem riešiť celý problém citlivo a v prospech krajanov. 

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a štátny tajomník MZ SR Viliam Čislák prerokovali aj možnosti vzájomnej spolupráce pri poskytovaní informácií pre krajanov v rámci kompetencie MZ SR. ÚSŽZ ponúkla možnosť využiť v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí komunikačný a multimediálny portál úradu Slovenské zahraničie.