Na návšteve u Karola Plicku medzi krajanmi v Toronte

Príprava podujatí nebýva najľahšia, ale otvoriť dvere do Plickovho srdca stálo za to. Torontský 7. zbor Kanadskej Slovenskej Ligy v spolupráci s Kanadským slovenským inštitútom pripravili  prehliadku veľkoformátových fotografií Karola Plicku zo zbierky Etnografického múzea v Martine. Známy fotograf patrí k osobnostiam, ktoré natrvalo zachovali krásu slovenského kroja, folklóru a mnoho z toho, čo budúcnosť už nezopakuje.

Riaditeľ Kanadského slovenského inštitútu v Toronte Ondro Miháľ vo svojom príhovore predstavil dielo fotografa, ktoré podnietilo návštevníkov výstavy k otázkam a živej debate. Reverend Ladislav Kozák z evanjelického kostola a. v. svätého Pavla v Toronte svojou hrou na fujare chvíľami akoby vystúpil z čara Plickových fotografií. Spestrením programu bola aj jeho hudobná súhra s Mirom Letkom, ktorý ho sprevádzal na gitare. Podujatie tak svojou neformálnosťou vytvorilo atmosféru, akú vie naladiť návšteva dobrých priateľov.

V úvodnom privítacom prejave zazneli slová o tom, že keby mnohé iné národy mali osobnosť podobnú Karolovi Plickovi, iste by im to prinieslo oveľa viac porozumenia, keďže dokázal ľudí spájať. A tak si ho Slováci “privlastňujú” podobne ako Česi, hoci bol rodeným Viedenčanom.

Pri prehliadke tej časti nášho národného bohatstva, ktorú zachytil Plickov objektív, sa vynára spomienka na už nejestvujúcu dobu. Ak by Karol Plicka neuchoval pre Slovensko svoje zábery, bolo by ukrátené o kus svojej histórie. Ťažšie ako fotografie by sa predstavovali Plickove zbierky ľudových piesní a iných častí slovenského folklóru, aj keď tie jednoznačne patria k zlatým tehličkám nášho národného bohatstva.

Dá sa povedať, že dielo Karola Plicku je viac známe v emigrácii ako na Slovensku. Podobne je to i s inými aspektmi národných pokladov, ktoré vysťahovalci uchovávajú nielen v pamäti, ale súčasne ich prezentujú vo svojich adoptovaných krajinách. A 7. zbor Kanadskej Slovenskej Ligy v Toronte sa môže právom hrdiť, že uchovaním i prezentáciou súčasných aj minulých umeleckých diel sa mu darí udržiavať v slovenskej komunite živú aktivitu.

 

Text a foto JULO BEHUL

Kanadský Slovák