Na pôde ÚSŽZ o Pamätníku slovenského vysťahovalectva

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) , prijal v utorok 17. septembra 2013 na pôde úradu v prítomnosti Petra Prochácku, podpredsedu ÚSŽZ a Milana Košču, riaditeľa Odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ, zástupcov nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva – Mariána Tkáča, predsedu  Matice  slovenskej, Clauda Baláža zo Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a Jána Bilika z občianskeho združenia Migrácia SK.

Predmetom rokovania zúčastnených strán bolo nastolenie otázok potenciálnej spolupráce medzi nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v kreovaní a ďalšom zhmotnení myšlienky zrodu Pamätníka slovenského vysťahovalectva, základný kameň ktorého (4,5 ton vážiaci kus červeného mramoru z Tardošského lomu) Slovenskej republike darovali Slováci z Maďarska ešte v roku 2000. Odvtedy sa pri ňom každoročne v petržalskom Sade Janka Kráľa stretávajú Slováci z rôznych krajín sveta v rámci pripomienky Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Realizácia Pamätníka slovenského vysťahovalectva je zahrnutá v úlohách ÚSŽZ vyplývajúcich z Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 ako aj zo záverov viacerých snemovaní Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.

Igor Furdík ocenil doterajšie aktivity nadácie i jej motív zriadiť od júla 2013 pre priaznivejší ekonomický fundament vytvorenia umelecko-architektonického návrhu, technického zhotovenia a následne i samotnej realizácie budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva verejnú finančnú zbierku organizovanú nadáciou prostredníctvom webového sídla vystahovalectvo.sk. Obe strany sa zhodli na potrebe ďalšej komunikácie a vzájomnej súčinnosti v takom rozsahu i vyšpecifikovaných platformách, aby tieto boli podchytené medzi ÚSŽZ a nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva dohodou o vzájomnej spolupráci v predmetnej oblasti.