Na podujatí Slovak Connection / Slovenské prepojenie 2011 predstavili sedem portálov zo zahraničia

 
Na prvom dni seminára Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 10. októbra 2011Slovak Connection / Slovenské prepojenie 2011 v zariadení vlády SR na Bôriku predstavilo slovenské portály vo svete sedem ich aktívnych tvorcov.

Milina Sklabinská zo Srbska, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, hovorila o dvojročných skúsenostiach a intenzívnej práci na ideovom formovaní a obsahovom napĺňaní portálu ústavu (nájdete ho na www.slovackizavod.org.rs). Štefan Bujalka, Nemecko publikuje informácie o činnosti Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu e. V, s prepojením na ďalšie nemecké krajanské združenia i na slovenské spolky v iných štátoch, na internetovej adrese http://www.slovenskyklub.eu. Jozef Starosta z kanadského Vancouveru je tvorcom portálu o Slovákoch žijúcich v Britskej Kolumbii (www.bc-sk.ca), experimentálne formuje webovú stránku islovak.sk a doteraz vydal 13 čísel časopisu Slovo z Britskej Columbie. Igor Kruták spravuje v Českej republike najúspešnejší portál slovenskej menšiny www.somvprahe.sk. Imrich Fuhl z Maďarska je známy ako tvorca najúspešnejšieho portálu o Slovákoch žijúcich nielen v jeho domovskej krajine, ale vo svete vôbec (www.luno.hu) a v súčasnosti pripravuje svoj vlastný portál (www.oslovma.hu). Maroš Karabinoš prezentuje sedemročné skúsenosti zo života slovenskej komunity v Írsku, bohaté informácie o jej spoločenských aktivitách i vzájomnej praktickej pomoci sú sprístupnené na www.slovakinireland.ie, aj na http://www.irsko.exil.skči na www.slovakcentre.ie. Podobné skúsenosti zo susednej Veľkej Británii prezentoval Martin Hakel, zakladateľ a donedávna tvorca portálu www.slovenskecentrum.ska dvojjazyčného časopisu SK Magazine www.skmagazine.eu. Vladimír Dolinay pôsobil štyri roky ako hosťujúci učiteľ na slovenských školách v Rumunsku a pred návratom na Slovensko vytvoril slušný základ pre prvý portál o tejto slovenskej komunite (www.slovacivrumunsku.sk). Peter Petrík z USA sumarizoval terajšiu situáciu tamojších webových stránok, Andrej Bučko z Austrálie hovoril o osobných skúsenostiach v slovenskom rozhlasovom vysielaní na tomto kontinente. Za slovenskú stranu do diskusie podnetne vstúpili šéfka platformy Next Generations Leaders of Slovakia (NGLS) Ivana Sendecká a jej kolegovia.

Dnes seminár, ktorý sa venuje príprave strešného elektronického portálu o Slovákoch v zahraničí na internetovej stránke ÚSŽZ pokračuje diskusiou o jeho obsahovej a vizuálnej stránke. O 13. hod. sa k tejto téme koná tlačová beseda v Dome novinárov.