Na poslednej rozlúčke s Annou Ištvánovou v Békešskej Čabe

V utorok 14. januára 2014 v priestoroch Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe naposledy zazneli slová vďaky, úcty a uznania venované už iba navždy svetlej spomienke na pani Annu Ištvánovú, výnimočnú osobnosť Slovákov v Maďarsku. Na poslednej rozlúčke s významnou a pre Békešskú oblasť dolnozemských Slovákov nespochybniteľne kľúčovou predstaviteľkou spoločenského, občianskeho,  kultúrneho, najmä však permanentne pulzujúceho národno-obrodeneckého života slovenskej menšiny v Maďarsku, sa zúčastnili trúchliaci hostia zo všetkých Slovákmi obývaných častí Maďarska, Slováci z krajín Dolnej zeme, ako aj zo Slovenska.

Hold a poslednú poctu Anne Ištvánovej prišli vzdať aj Jeho Excelencia Rastislav Káčer, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Štefan Daňo, generálny konzul SR v Békešskej Čabe. V dôstojnej atmosfére rozlúčky sa k pozostalej rodine, predstaviteľom dolnozemských krajanských komunít, zástupcom organizácií, spolkov, inštitúcií a škôl slovenskej národnostnej menšiny, ako aj priateľom a známym Anny Ištvánovej z radov občanov Békešskej Čaby prihovoril Igor Furdík. (Príhovor I. Furdíka uvádzame v v plnom znení TU .)

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík, ktorý za zosnulú Annu Ištvánovú prevzal v utorok 7. januára 2014 v Rytierskej sále Bratislavského hradu z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča vysoké štátne vyznamenanie pri príležitosti 21. výročia vzniku slovenskej samostatnej štátnosti, odovzdal počas smútočného aktu pozostalým deťom – synovi a dcére Anny Ištvánovej, Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, ktorým ju prezident ocenil za jej celoživotnú obetavú krajanskú činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Zároveň im I. Furdík vyjadril osobnú účasť nad stratou najvzácnejšieho a najmilšieho človeka.

Česť večnej pamiatke pani Anny Ištvánovej!

 

FOTO: IMRICH FUHL, www.oslovma.hu