Na súťažnej prehliadke rozprávačov v Lodne premiérovo zaznie aj ľúbezná slovenčina krajanov zo Srbska

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno pripravujú v dňoch 11. – 12. júna 2011 v Kultúrnom dome v Lodne už XIV. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov známej pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO. Poslaním prehliadky je odborne, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu a pestrosť slovenskej reči a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom podaní.
"lodno
Rozprávačské Lodno prezentuje okrem interpretačného daru prerozprávania príbehov aj autorskú dielňu duchaplnej invencie a fantázie.

Na tohtoročné Rozprávačské Lodno sa v hojnom počte prihlásili rozprávači z rôznych kútov Slovenska: Žiliny, Ochodnice, Košíc, Gajár, Ružomberku, Krakovian, Turčianskych Teplíc, Partizánskeho, Prievidze a ďalších. Tento ročník svojím rozprávačským umením obohatia aj naši krajania žijúci v zahraničí, konkrétne zo Srbska, ako aj hostia z Moravy. Rozprávačské Lodno navštívia vďaka spolupráci KKS v Čadci s Úradom pre Slovákov žijúcich zahraničí.

Na prehliadke sa predstavia aj dvaja detskí rozprávači. Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, v hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im umožnilo čo najlepšie prejaviť svoje rozprávačské schopnosti. V sobotu sa v popoludňajších hodinách predstavia pred odbornou porotou všetci zúčastnení rozprávači, z ktorých porotcovia vyberú a ocenia najlepších. Tí sa v nedeľu predstavia verejnosti v galaprograme „Rozprávaj srdcom a poteš nás“. Hovorené slovo svojím vystúpením obohatí Folklórny súbor DREVÁR z Krásna nad Kysucou . Po skončení programu v Lodne sa uskutoční repríza galaprogramu na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozývajú priaznivcov hovoreného slova, aby si prišli vypočuť zaujímavé príbehy v podaní ľudových rozprávačov a pokochať sa čarokrásnym prostredím malebnej obce Lodno a Kysuckého Nového Mesta.

"LODNO