Na voľbách do NR SR Slováci z celého sveta

Na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016, sa môžu zúčastniť aj Slováci žijúci v zahraničí. Žiadosť o voľbu poštou mohli zaslať do 15. januára. Tí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku sa zaregistrovali v mieste svojho bydliska, teda v obciach a mestách kam prídu osobne hlasovať. Tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku zaslali svoju žiadosť na adresu Ministerstva vnútra SR.

Koľkí Slováci žijúci v zahraničí tak do 15. januára urobili? To je už otázka pre Andreu Dobiášovú, hovorkyňu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pred reportážny mikrofón ju pozvala Ingrid  Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS.

 

Stiahnuť audio súbor