Na X. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov v Békešskej Čabe aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ

Jubilejný desiaty raz sa v jednom z tradičných až emblematických centier slovenskej Dolnej zeme stretávajú učitelia a pedagogickí pracovníci pôsobiaci v prostrediach slovenských národnostných menšín v štátoch juhovýchodnej Európy. Békešská Čaba hostí v dňoch 10.-11. októbra 2019 okrem učiteľov – najmä na výučbu slovenského jazyka – v základných školách a gymnáziách v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, aj pedagogických odborníkov zo Slovenska. Na úvodnom dni podujatia, súčasťou ktorého je aj slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka laureátom pre rok 2019, sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov okrem pracovnej časti (sobota od 9.00 h), ktorá je v tomto roku venovaná problematike tradície a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, a teda nevyhnutným kvalitatívnym zmenám spôsobeným globalizáciou vplývajúcou aj na slovenské národnostné školstvo v predmetných krajinách, má aj svoj kultúrno-poznávací rozmer.

Už v piatok popoludní na účastníkov čaká vernisáž výstavy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorá vznikla  v spolupráci Slovenskej samosprávy Budapešti a neziskovou organizáciou našich krajanov z kanadského Edmontonu „Spolu – Together“. Po slávnostnom odovzdaní Ceny Samuela Tešedíka (16.00 h) sa uskutoční v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu v Békešskej Čabe divadelné predstavenie Manželské hry v naštudovaní Spišského divadla a v réžii Michala Babiaka.