Na XXXVII. prehliadke krajanských dychových hudieb v Kacvíne

V nedeľu 2. septembra 2018 sa v Kacvíne v prírodnom amfiteátri konal 37. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb, ktorej organizátorom bol Spolok Slovákov v Poľsku. Zúčastnili sa jej dychovky z Novej Belej, Krempách, Nižných Lápš, Jurgova, Malej Lipnice a dve z Kacvína. Hosťovala dychová hudba Maguranka z Kanianky na Slovensku.

Skrášlením sprievodu dychoviek, ktorý prešiel kacvínskymi ulicami boli určite mažoretky Trend CVC Prievidza a mažoretky z Podvlku.  Počas koncertu dychových hudieb v prírodnom amfiteátri v chotári obce Kacvín sa divákom prezentoval aj folklórny súbor Spiš z Novej Belej, ktorý tento rok slávi 70 rokov činnosti.

Medzi čestnými hosťami podujatia, ktoré moderoval herec so slovenským pôvodom Tomáš Kollárik, bol riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Adrián Kromka, konzul SR v Krakove Slavomír Nagy, splnomocnenkyňa Malopoľského vojvodu pre otázky národnostných menšín a etnických skupín Ewa Podłęcka, vojt Gminy Nižné Lapše Jakub Jamróz, starosta obce Veľká Frankova Pavol Soľava, miestny farár Władysław Zapotoczny, podpresedovia Spolku Slovákov v Poľsku Dominik Surma a Jozef Majerčak, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, richtár Jozef Radecký a ďalší.

Diváci sa zabávali pri slovenských melódiách a deti mohli využiť kĺzačky a nafukovačky. Každý, kto mal záujem, mohol vyskúšať cukrárenské nadanie domácich gazdiniek, ktoré pripravili chutné koláčiky a tombolu, z ktorej výťažok bol určený pre potreby Mládežníckej dychovky, ktorá pôsobí pri miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku v Kacvíne.

Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenský inštitút vo Varšave a Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove.

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

šéfredaktorka časopisu Slovákov v Poľsku ŽIVOT

Foto: autorka