Nadčasová umelecká sugescia Pavla Čániho v Žiline

Až do 2. septembra 2012 sa môžete v Považskej galérii umenia v Žiline pohľadmi kochať tvorbou Pavla Čániho – špičkového umelca, Slováka žijúceho v srbskej Vojvodine. Maliar a grafik, ktorý na Slovensku vystavuje samostatne už od roku 2004 (premiéru mal v Bratislave, kde vystavoval aj v rokoch 2005 a 2011, okrem hlavného mesta SR jeho grafiky a maľby mohli vidieť aj v Piešťanoch a Trnave), sa tentoraz prezentuje dielami, ktoré mohli návštevníci vidieť už na jar tohto roku v Galérii Jánka Koniarka v Trnave.

Pavel Čáni počas vernisáže výstavy pre TV Patriot povedal, že návštevníkom Považskej galérie ponúka diela, ktoré sa vymykajú z typického a zaužívaného vnímania grafiky. Umelec podľa jeho slov nerobí „sériu tiráže“, teda každá  z jeho grafík je jedinečnou, unikátnou kresbou, pričom v nej využíva základné grafické techniky.
Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline dodáva, že „umelcove diela, ktoré tu prezentuje, sú čistou, krásnou, milou a poctivou grafikou v jednej časti Čániho, v druhej zasa cítime posun jeho výtvarnej tvorby k maľbe štrukturálnej, a takej typicky vojvodinskej.“

Maľby a grafiky Pavla Čániho oslovujú najmä svojou nepostihnuteľnou  nadčasovosťou, filozofickým nábojom a autorov zmyselnou sugesciou. Navonok pôsobia  dimenziou intímneho rázu, avšak v komplexnosti Čániho umeleckého výrazu ide o bohato navrstvenú výtvarnú poetiku, v rámci ktorej sa odhaľujú stopy kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov, ako aj rozbor osnovných ontologických tém, akými sú láska, hybná sila kozmu a smrť či ľudská pominuteľnosť.

Popredný slovenský výtvarník zo Srbska Mgr. Pavel Čáni (nar. 19. júna 1953  v Kačareve) pochádza z umelecky ladenej rodiny Čániovcov. Výtvarné nadanie zdedil po otcovi. Pavel Čáni študoval najprv v Trnave na Slovensku a neskôr pokračoval v štúdiu grafiky na Umeleckej akadémii v Novom Sade u profesora Halila Tikveša. Štúdium ukončil v roku 1979. V roku 1982 absolvoval postgraduálne štúdium grafiky na Fakulte výtvarných umení v Belehrade u profesora Marka Krsmanovića. Po skončení štúdií sa zamestnal ako výtvarný pedagóg na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci, kde pôsobil do roku 2007. V súčasnosti je riaditeľom Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.

Autor prešiel viacerými tvorivými fázami, nesúcimi výrazné atribúty daného obdobia. Má rád kontrasty, vo svojej tvorbe kombinuje viacero výtvarných techník. Námety nachádza aj v tradícii a dejinách vojvodinských Slovákov.

Prvú samostatnú výstavu obrazov usporiadal Pavel Čáni v roku 1980 v Splite, nasledovali ďalšie – vyše tridsať v bývalej Juhoslávii a v dnešnom Srbsku, na Slovensku a v Holandsku. Zároveň vystavoval aj na vyše 400 spoločných výstavách v celom svete, od Japonska po USA, ako i vo svetových metropolách výtvarného umenia v Paríži a New Yorku. Za svoju umeleckú tvorbu získal početné ocenenia a uznania v Srbsku a zahraničí. Popri voľnej grafickej tvorbe sa Pavel Čáni venuje aj úžitkovej grafike ako ilustrátor kníh pre deti.