Nadja Hammarberg zo Švédska sa stala Najúspešnejšou Slovenkou žijúcou v zahraničí v projekte ÚSŽZ a týždenníka Slovenka

V utorok 30. októbra, v závere prvého rokovacieho dňa Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, sa uskutočnil v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave spoločensko-kultúrny večer, na ktorom organizátori projektu – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vydavateľstvo Star Production – oznámili mená ocenených finalistiek na základe výsledkov SMS-hlasovania v týždenníku Slovenka a na portáli www.zenskyweb.sk. Zo štvorice prítomných (ďalších šesť v ich neprítomnosti zastupovali rodinní príslušníci) sa z 21 nominantiek Najúspešnejšou zahraničnou Slovenkou 2012 stala Nadja Hammarberg zo Švédska. So švédskymi priateľmi založila v Štokholme Kultúrnu spoločnosť Milana Rúfusa a prekladá do švédčiny poéziu nášho básnika. Organizuje kultúrne podujatia, na ktorých sa recituje v dvoch jazykoch poézia švédskeho nositeľa Nobelovej ceny Tomasa Transtromera a Milana Rúfusa. Okrem Nadje Hammarberg, ktorú organizátori ocenili nádherným diamantom, zo zahraničia pricestovali na milú spoločenskú udalosť významná slovenská výtvarníčka žijúca v austrálskom Sydney Nataša Floreanová, z Londýna bývalá redaktorka BBC a v súčasnosti publicistka a propagátorka pilatesu Anna Pomichalová a z USA talentovaná a úspešná hudobníčka Ľudmila Štefániková. Originálne plakety a kytice odovzdali za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho predseda Igor Furdík, za vydavateľstvo Star Production jeho riaditeľka Mária Reháková a za týždenník Slovenka šéfredaktorka Mária Miková.
 

Súčasťou večera, ktorý moderovala Eva Černá,  bol aj pestrý kultúrny program, ktorý uviedla legenda slovenskej divadelnej scény Mária Kráľovičová, jej prednes Sládkovičovej Maríny priam zazvonil na emotívne strunky krajanov – delegátov Stálej konferencie. Svoj nesporný spevácky talent potvrdila Nela Pocisková, aby po Vyznaní (vari najznámejšej a najvýraznejšej piesne Mariky Gombitovej) v Nelinom  podaní sa sálou niesli výkriky „bravó!“ Ale zaujali aj členovia Divadla na Novej scéne Jana Lieskovská a Patrik Vyskočil, keď svoju premiéru práve na Bôriku mali ukážky z nového muzikálu Princ a večernica. Manželia Mária a Jaroslav Miňovci z folklórneho súboru Limbora v Prahe zaujali duetom spevu i súhry ľúbivých tónov fujary a akordeónu. Nuž a a slovenský komorný zbor Zvony zo Selenče zo srbskej Vojvodiny zabezpečil bonbónik finále večera piesňami o domovine, rodnom kraji, hrdosti k slovenskosti.

Slovenky žijú doslova na celej zemeguli. Zo svojej vlasti do sveta sa vybrali z rôznych motívov, dôvodov a pohnútok. V nových domovských krajinách píšu tisícky z nich svoje nové životné príbehy po tom, ako ich v nich ukotvil manželský zväzok, rodina, ďalšie zasa so zahraničím spojili ich profesijné ambície vrátane významného prejavenia sa v oblasti vedy, kultúry, umenia, literatúry, médií či športu. Osobitú kapitolu by nepochybne tvorili Slovenky, formujúce svoj život v prostredí krajanských komunít vytvárajúcich sa v minulosti vysťahovalectvom a emigráciou už po niekoľko generácií. Špecifickou časťou tohto spoločenstva sú Slovenky, ktoré potvrdzujú a udržiavajú vzťah k domovine svojich predkov a slovenskosť už bezmála tri stáročia v krajinách Dolnej zeme.

Priblížiť životné príbehy 21 Sloveniek z mnohých desiatich tisícok im podobných sa podujal Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s Vydavateľstvom Star Production a týždenníkom Slovenka. Projekt niesol posolstvo o tom, že Slovenky všade vo svete nevyskytli, sprevádza dobrý chýr a povesť, vysoké pracovné nasadenie a úspechy v rôznych profesiách, pričom príkladným je ich vrodený cit pre vytváranie rodinného zázemia, vzťah a láska k deťom, najbližším, i k novým priateľom v krajinách, v ktorých žijú.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s týždenníkom Slovenka predstavili naozaj iba malú časť z pestrej palety našich rodáčok, požívajúcich aj vo svojich domovských krajinách vážnosť, úctu i obdiv, aby sme našej verejnosti na Slovensku dali na vedomie i na známosť, že slovenské ženy sa v cudzine nestratia. Ba čo viac, Slovensko ako svoju domovinu, si v sebe stále nosia, pričom ho aj s odhodlaním a láskou prezentujú. Aj preto máme dôvod byť na Slovenky žijúce v zahraničí hrdí.

A ktoré Slovenky napísali svoje životné, emotívne, profesijné a im podobné príbehy od 15. októbra 2011 na stránkach týždenníka Slovenka ako aj na portáli zenskyweb.sk? Postupne sa čitatelia mohli oboznámiť s 21 dámami, ktoré spravidla v profilovo-príbehovej črte prezentovali svoj život, ich rodinno-emotívne i profesijné zázemie, ale aj puto so Slovenskom, rodinami či priateľmi, za ktorými sa s radostnými očakávaniami vracajú.

Až do 15. októbra 2012, keď týždenník Slovenka vo svojom 42. čísle predostrel pred záverečným hlasovaním o „Najsympatickejšiu zahraničnú Slovenku“ fotografie 21 Sloveniek žijúcich v zahraničí s charakteristikou účastníčok projektu, sa čitatelia postupne oboznámili so životnými osudmi nasledujúcich krajaniek (uvádzame ich v poradí, v akom ich príbehy boli publikované v týždenníku Slovenka, podrobnejšie informácie na www.slovenka.sk): Maja Straková – Taliansko, Nadja Hammarberg – Švédsko, Božena Farhatová – Libanon, Nataša Floreanová – Austrália, Kvetoslava Benková-Čániová – Srbsko, Oľga Kroupová – Nemecko, Timea Majorová – USA, Viera d´Adostini – Francúzsko, Maja Dusíková – Taliansko, Lenka Teilmann – Dánsko, Inéz Cusumano – Česká republika, Anna Pomichalová – Veľká Británia, Dana Mann Beňušová – USA, Izabela Štefunková – Rakúsko, Lucia Kubicová – Taliansko, Valéria Tóthová – Kanada, Michaela Musilová – Veľká Británia, Ľudmila Štefániková –USA, Ružena Molitorová – Austrália, Ľubica Elser – Holandsko, Lýdia Ostrowska – Poľsko.

Na úvodnej snímke v článku je Timea Majorová, najfotografovanejšia fitnes modelka v USA, žijúca a pôsobiaca striedavo v Los Angeles a New Yorku, so svojou dcérkou Charlize. Timea Majorová bola jednou z 21 Sloveniek, ktorej príbeh v projekte Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vydavateľstva Star Production priblížil čitateľom týždenník Slovenka.