Nadlak rozospievajú Slováci v Rumunsku ľudovými piesňami a hrdosťou na tradície predkov

Prehliadka sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi sa tradične uskutočňuje v Nadlaku, v historicky a aj v kontexte súčasných rozmanitých prejavov slovenskej národnostnej menšiny priam emblematickom centre  Slovákov v Rumunsku. V dňoch 21.-24. septembra 2017 sa kultúrno-spoločenský a duchovný fundament tunajších dolnozemcov ocitne v ozvenách piesne, hudby a najmä slovenčiny v tvorivých odkazoch hrdej dedovizne už po devätnásty raz.

Počas predĺženého víkendu znovu ožije ľudová pieseň všetkých dolnozemských Slovákov, keďže na festivale Cez Nadlak je… 2017 súťažia tradične slovenskí interpreti – sólisti nielen z Rumunska, ale aj Maďarska, Srbska či Chorvátska. Prehliadku poctí svojou účasťou aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slováci v Rumunsku prehliadku Cez Nadlak je… označujú za svoj najznámejší festival. Avšak už roky je dobre známy aj za hranicami Rumunska. Založený bol v roku 1999, odkedy sa každoročne uskutočňuje v jesenných mesiacoch. Jeho názov je zároveň aj názvom obľúbenej ľudovej piesne, ktorej nápev si predkovia Nadlačanov priniesli zo Slovenska. Následne si pieseň trochu prispôsobili,  na melódiu si zložili domácky text. Milovníci ľudovej hudby si každoročne na prehliadke môžu vypočuť mnohé slovenské ľudové piesne a kochať sa v kráse ľudového kroja, a to z oblastí, odkiaľ interpreti pochádzajú.

Organizátor podujatia – Aradská oblast’ Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku – vyhlásil v poradí XIX. ročník súťaže už tradične pre tri vekové kategórie: pre interpretov od 6 do 12 rokov, 13 – 18 rokov, viac ako 18 rokov.  Každý sólista zaspieva jednu rýchlu a jednu pomalú slovenskú ľudovú pieseň, s ktorou by mal byť zosúladený i autentický ľudový kroj.

Prehliadku sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi Cez Nadlak je… 2017 finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

VIDEO-ZÁZNAM PROGRAMU

CEZ NADLAK JE… Z ROKU 2015

https://www.youtube.com/watch?v=CP7XQB6w5pE