Nadlakom sa rozliehali nádherné tóny slovenských ľudových piesní

Prehliadka sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi sa tradične uskutočňuje v Nadlaku, historicky i v kontexte súčasných prejavov slovenskej národnostnej menšiny priam emblematickom centre  Slovákov v Rumunsku. V dňoch 25.-27. septembra 2015 sa kultúrno-spoločenský a duchovný fundament tunajších dolnozemcov ocitol v ozvenách piesne, hudby a najmä slovenčiny v tvorivých odkazoch hrdej dedovizne už po sedemnásty raz. Počas tohto predĺženého víkendu tak znovu ožila ľudová pieseň všetkých dolnozemských Slovákov, keďže na festivale Cez Nadlak je… 201 súťažili slovenskí interpreti – sólisti nielen z Rumunska, ale aj Maďarska a Srbska. Prehliadku poctil svojou účasťou aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Organizátor podujatia – Aradská oblast’ Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku – vyhlásil súťaž už tradične pre tri vekové kategórie: pre interpretov od 6 do 12 rokov, 13 – 18 rokov, viac ako 18 rokov.  Každý sólista zaspieval jednu rýchlu a jednu pomalú slovenskú ľudovú pieseň, s ktorou bol zosúladený aj autentický ľudový kroj. V rámci tohtoročnej edície festivalu sa predstavilo v Nadlaku celkom 22 účastníkov z Maďarska (Slovenský Komlóš, Čabasabadi), Rumunska (Nadlak, Gemelčička) a Srbska (Nový Sad, Pivnica, Báčsky Petrovec, Selenča, Kovačica, Kysáč).

Počas nedeľného galavečera prezentujúceho výhercov súťaže Cez Nadlak je… vystúpil Peter Prochácka s pozdravným príhovorom, v ktorom ocenil najmä aktivity Slovákov v Rumunsku, ako aj z ďalších zúčastnených štátov so slovenskými národnostnými menšinami, smerujúce k spolupráci komunít krajanov z viacerých krajín. Po ukončení programu podpredseda ÚSŽZ poskytol rozhovor pre národnostné vysielanie Rumunského rozhlasu, predmetná redakcia ktorého vysiela aj v slovenskom jazyku.

Počas pracovnej cesty v Rumunsku v rámci sobotného programu Peter Prochácka rokoval o. i. aj v Aradskej centrále Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR)  o aktuálnej situácií a plánoch rozvoja komunity v nasledujúcom období. Kľúčovými bodmi programu bola diskusia o aktivitách a projektoch DZSČR orientovaných na skvalitňovanie života v komunite a to najmä v oblasti školstva, ako aj informovanie o realizácii vybraných projektov, ktoré finančne podporil ÚSŽZ v rámci svojej dotačnej schémy.

 

Ceny  festivalu Cez  Nadlak  je . . . 2015

Kategória 6 – 12 rokov:

I.                Andreea FABRIOVÁ – Nadlak, Rumunsko

II.               Shaili PONIGEROVÁ FORERO – Báčsky Petrovec, Srbsko

III.              Eszter NAGY – Slovenský Komlóš, Maďarsko

 

Kategória 13 – 18 rokov:

I.                Zlatko KLINOVSKÝ – Selenča, Srbsko

II.               Daniela KEŠJAROVÁ – Čabasabadi, Maďarsko

III.             Andreea RANCU – Nadlak, Rumunsko

 

Kategória nad 18 rokov:

I.                Mária BONTEA KRAJČÍKOVÁ – Nadlak, Rumunsko

II.               Mihaela MARKOVÁ – Kovačica, Srbsko

III.             Alexandra BRTKOVÁ – Báčsky Petrovec, Srbsko

Špeciálne ceny:

Pavel PONIGER FORERO – Báčsky Petrovec, Srbsko

Sandra GRŇOVÁ – Pivnica, Srbsko

Marián ČASTVAN – Selenča, Srbsko

Cena obecenstva:

Andreea FABRIOVÁ – Nadlak, Rumunsko

Cena orchestra:

Ondrej NAGY – Slovenský Komlóš, Maďarsko

Cena Dotyku ľudskosti pre najstaršieho súťažiaceho:

       Mária TURANSKÁ – Nový Sad,Srbsko

Cena Dotyku ľudskosti pre najmladšieho súťažiaceho:

                       Martina MOLDOVAN – Nadlak, Rumunsko

Cena poslanca DZSČR:

Bernadeta FRNKOVÁ – Gemelčička, Rumunsko

Cena mesta Nadlak:

Jasmina POLAČEKOVÁ – Nadlak, Rumunsko

Cena za zachovávanie autentickej slovenskej ľudovej piesne od odbornej inšpektorky Vieroslavy Timárovej:

Monika SEKÁČOVÁ – Gemelčička, Rumunsko

Cena Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku:

Martina GRŇOVÁ – Kysáč, Srbsko

 

Všetci účastníci z prvej vekovej kategórie dostali vecný dar od organizátorov, každý účastník dostal ďakovný list, vecný dar od Matice slovenskej v Srbsku.

Slováci v Rumunsku prehliadku Cez Nadlak je… označujú za svoj najznámejší festival. Avšak už roky je dobre známy aj za hranicami Rumunska. Založený bol v roku 1999, odkedy sa každoročne uskutočňuje v jesenných mesiacoch. Jeho názov je zároveň aj názvom obľúbenej ľudovej piesne, ktorej nápev si predkovia Nadlačanov priniesli zo Slovenska. Následne si pieseň trochu prispôsobili,  na melódiu si zložili domácky text. Milovníci ľudovej hudby si každoročne na prehliadke môžu vypočuť mnohé slovenské ľudové piesne a kochať sa v kráse ľudového kroja, a to z oblastí, odkiaľ interpreti pochádzajú.

Prehliadku sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi Cez Nadlak je… 2015 finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

ČÍTAJTE AJ NA PORTÁLI ĽUDOVÝCH NOVÍN,

týždenníka Slovákov v Maďarsku www.luno.hu :

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/23272-uspech-komlo-skych-spevakov-v-nadlaku

 

ĎALŠIE FOTOGRAFIE NA FACEBOOKU

ANDREJA MELEGA:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=899965510040673&set=pcb.899966880040536&type=3&theater