Nadlakom zaznejú melódie slovenskej ľudovej piesne

V dňoch 26.-29. septembra 2013 organizuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku v poradí už XV. prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne s názvom Cez Nadlak je… Súťažná prezentácia interpretov i hudobníkov ľudovej piesne na Dolnej zemi dostala hneď od svojej prvej edície názov jednej z mnohých ľudových piesní, ktorá vo svojom texte nosí meno lokality, v ktorej sa prehliadka realizuje – Nadlaku. Nápev piesne si Nadlačania priniesli z ďalekej domoviny – ich slovenskej pravlasti, trochu ho prispôsobili, a následne zložili aj domácky text.

Prehliadka je najznámejším folklórnym podujatím Slovákov z Rumunska a získala si dobré meno i za jeho hranicami. Milovníci ľudovej hudby si na prehliadke môžu vypočuť mnohé slovenské ľudové piesne z oblastí, odkiaľ interpreti pochádzajú. Každý zúčastnený sólista zaspieva jednu rýchlu a jednu pomalú slovenskú ľudovú pieseň, s ktorou by mal byť zosúladený i autentický ľudový kroj.

Keďže v rámci prehliadky ide aj o súťaž sólistov, z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a objektívnosti organizačný výbor súťaže vypracoval nasledujúce pravidlá, z ktorých niektoré uvádzame:
* Prehliadka CEZ NADLAK JE… sa usporadúva od roku 1999 každoročne v jesenných mesiacoch v Nadlaku.
* Prehliadka má svoje logo.
* Súťažná časť prehliadky má tri vekové kategórie:
a) od 6 – 12 rokov;
b) od 13 – 18 rokov;
c) viac ako 18 rokov.

Prehliadka je súťažou sólistov, a teda prípadné skupiny (duetá a pod.) môžu vystupovať len mimo konkurzu. Súťaž v každej z troch kategórií sa uskutoční len v prípade, ak sa do kategórie prihlásia aspoň traja súťažiaci.

Vlani sa na 14. edícii prehliadky Cez Nadlak je… zúčastnilo 36 súťažiacich, išlo teda o najväčsí počet sólistov na tomto festivale. Súťaž hodnotila odborná porota v zložení: Gabriela Jančiková (predsedníčka), Kristína Jucánová, Anna Medveďová, Mária Peniaková a Ján Šutinsky. Na galakoncerte v rámci programu festivalu vystúpil Folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovy. 

Prehliadku, podobne ako v roku 2012, aj v jej tohtoročnej edícii – XV. ročníku festivalu Cez Nadlak je… finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 

Foto: Stefan Sykora a Cristian Iamriska