Najnovšie dvojčíslo časopisu Slovenské korene aj o Stálej konferencii 2012

Najnovšie dvojčíslo 11-12 časopisu Slovenské korene vydávaného Obcou Slovákov v Prahe venuje hlavnú pozornosť Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, ktorá sa konala koncom októbra v Bratislave.

V rozsahu štyroch časopiseckých strán informujú Slovenské korene v pracovnej časti o dvojdňovom priebehu plenárnych zasadaní,  diskusných príspevkoch delegátov a príhovorov hostí, najmä ministrov – šéfa rezortu zahraničia a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka a rezortu školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča.

Protokolárna časť je venovaná prijatiu delegátov prezidentom republiky a neformálnemu stretnutiu a rozhovorov s hlavou štátu. V kultúrno-spoločenskej časti približujeme čitateľom sprievodné programy Stálej konferencie, akými boli vystúpenia Komorného súboru Zvony zo srbskej Vojvodiny, výstava Obrazy dávno zabudnutých predkov Slovákov na Dolnej zemi a galavečer, na ktorom bola zvolená Najúspešnejšia Slovenka žijúca v zahraničí.

V rubrike Slováci doma a vo svete píšeme o niektorých slovenských aktivitách v Maďarsku, ďalej v rubrike Poznávame o prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Slovenské korene získali aj očité svedectvo o málo známej leteckej operácii na pomoc SNP. V magazínovej časti si prečítate rozhovor s Martinom Hubom a po prvý raz spracovaný príspevok o cirkevnom živote Slovákov v Prahe.
 

Juraj Rácz, šéfredaktor

ČÍTAJTE SLOVENSKÉ KORENE VO FORMÁTE PDF:

SLOVKOR 11-12 2012