Národná pocta Ľudovítovi Štúrovi na Devíne

V sobotu 25. apríla 2015 sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča uskutoční NÁRODNÁ SLÁVNOSŤ 2015 NA DEVÍNE. Už v poradí štvrtý ročník Národných slávností na Devíne sa uskutoční priamo na hrade Devín, kde budú evanjelické liturgie, kultúrny program a kladenie vencov k pamätníku Ľudovíta Štúra. Celé podujatie organizuje Matica slovenská v rámci Roku Ľudovíta Štúra v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Bratislavským samosprávnym krajom a Mestskou časťou Bratislava – Devín.

Počas celej soboty 25. apríla bude areál hradu Devín voľne dostupný pre širokú verejnosť. V prípade pekného počasia môže byť toto podujatie príjemným výletom pre mladé rodiny s deťmi za zdravotnou prechádzkou, kvalitným program v podaní herca Juraja Sarvaša, piesní a spomienky na najväčšieho Slováka v dejinách Ľudovíta Štúra.

 

PROGRAM

 

09.30 h Devín –  námestie pred Kostolom sv.Kríža

  • Položenie vencov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pri Kostole sv. Kríža,  k pamätnej  tabuli Antona Bernoláka, k soche kráľa Rastislava a k Pamätníku obetí železnej opony pri sútoku riek Morava a Dunaj.  

10.30 h Hrad Devín – po výstupe na Devín

  • Evanjelické služby Božie, káže Mgr. Milan Krivda – biskup Západného dištriktu ECAV.

11.30 h Hrad Devín

  • Vystúpenie speváckych skupín Laudate – spevokol CZ  ECAV Bratislava – Petržalka a FS Bystričan zo Záhorskej Bystrice pod krídlami Matice slovenskej. Položenie venca k pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra.

13.00 h Hrad Devín

  • Hudobno-dramatická kompozícia „Vzlietli orli vysoko“
  • Príbehy zo života Štúrovcov rozpráva a z ich tvorby recituje Juraj Sarvaš.
  • Piesne slovenských skladateľov spieva mužské spevácke okteto Danubius octet singers, dirigent Daniel Simandl.