Národné matičné slávnosti v Martine zavŕšilo ocenenie 25 osobností

Národné matičné slávnosti v Martine zavŕšilo v sobotu 4. augusta 2018 ocenenie 25 osobností pri príležitosti 155. výročia založenia Matice slovenskej (MS) a 25 rokov existencie Slovenskej republiky. MS sa podľa jej predsedu Mariána Gešpera tradične zameriava na zachovanie pamiatky na národných velikánov. "Ale aj na národné osobnosti v regiónoch, ktoré veľa urobili pre budovanie národnej občianskej spoločnosti. Sme si vedomí, že MS dodnes nesie princíp nadkonfesijnosti a nadstraníckosti. Matičiari prví zjednocovali bez ohľadu na náboženské alebo politické odlišnosti," povedal podľa informácie TASR Marián Gešper.

Jednou z ocenených osobností bol emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Július Filo. "MS sa usiluje veľmi silne o zachovanie, rozvíjanie a pestovanie hodnôt vo všeobecnosti. Vždy spája veci, ktoré sa udiali, hodnoty, ktoré naši národní buditelia a predstavitelia v histórii pestovali. Ale treba, aby sa aj dnes stávali aktuálnymi. Do budúcnosti treba najmä pestovať nádej pre Slovensko. Je množstvo krásnych vecí, ktoré sa dejú a tie treba pestovať. Je to sloboda, ale aj vzdelanosť. Pozitívne hodnoty, ktoré nám pomôžu. MS to robí a bude robiť ďalej. A z toho sa teším," podotkol Filo.

Ocenenie si prevzal aj emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol. "Na MS som predovšetkým hrdý, pretože popri láske k všetkým propaguje lásku k svojmu národu, k našej vlasti. To je prvoradé, lebo túto zem nám dal Pán, dal nám túto reč. A my si ju musíme vážiť, byť na to hrdí a popri láske k všetkým musíme dávať tomuto národu svoje odporúčanie a povzbudzovanie. Lebo tomuto ľudu chýba zdravé národné a aj náboženské sebavedomie. Matičiarom by som odkázal, aby sa nedali znechutiť. Ničím, nikým, ani sebou samým. Lebo, kto kývne, končí. Kto sa borí, sa preborí. Aby mali zdravú odvahu i rozvahu a ozaj budovali národné povedomie zo všetkých síl, lebo Slovákom to chýba," zdôraznil Sokol.

"MS stále má aktívnych 490 miestnych odborov, 242 umeleckých folklórnych kolektívov a 33 divadelných skupín, ktoré vystupujú pod matičnou zástavou. S MS veľmi aktívne spolupracuje 192 škôl v rámci Slovenska, MS otvára platformu pre nových nadaných umelcov. Máme aj 30 odborov Mladej matice, ktorá pôsobí na mládežníckom vlasteneckom poli," doplnil podľa TASR Marián Gešper.

Národné matičné slávnosti ponúkli počas dvoch dní folklór, divadlo, MS návštevníkom výnimočne ukázala historické vyšívané stanovy a pripravila krátky historický dokument o prvom predsedovi MS Štefanovi Moysesovi. "V programe sa predstavili účinkujúci so symbolickým zastúpením všetkých ôsmich krajov Slovenska, ale aj folklórny súbor Chemlon z Humenného. Súčasťou programu bola výstava o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorá mala premiéru vlani v Trenčíne pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia," uzavrela pre TASSR hovorkyňa MS Veronika Matušková.

ZDROJ: MS, TASR